16 блока в Карлово ще бъдат санирани през първия етап на програмата

16 многофамилни жилищни сгради в Карлово ще бъдат санирани в
първия етап на програмата, която се финансирана по Плана за възстановяване
и развитие. От подадените в срок 30 проектни предложения 16 са одобрени за
саниране през първия етап на програмата, 13 попадат в резервния списък, а 1
сдружение е отхвърлено. Това заяви заместник-кметът на общината Данка
Люртова пред представители на сдруженията на собствениците на среща,
инициирана от ръководството на Община Карлово и проведена на 24 януари.
Общината започва подготовката на документите за обявяване на обществените
поръчки за избор на изпълнители по дейностите, включени в енергийните
обследвания. Целта е в началото на лятото да стартират строителните
дейности по многофамилните жилищни сгради в гр. Карлово.
На проведената среща се взе решение да бъде направена подписка от
всички живущи в блоковете, които са в резервния списък, с искане и настояване
пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ да
бъдат финансирани и техните сгради, като се заложат средства в държавния
бюджет или с привличане на европейски финанси. Разочарованието у хората е
голямо, защото те са положили максимални усилия, за да успеят да създадат
сдружения и да отделят собствени средства за изготвяне на енергийните
обследвания. Блоковете са построени преди повече от 50 години и спешно се
нуждаят от ремонтните дейности, включени в програмата по саниране.
Ръководството на Община Карлово подкрепя всички сдружения от
резервния списък и ще внесе подписката в МРРБ с настояване те да бъдат
одобрени и финансирани.

Не пропускай

Ръководството на Община Хисаря и младежи подариха мартеници на деца и хората от селата

Зам.- кметът на Община Хисаря и младежите от Общински Младежки Клуб ,,Иноватор”  зарадваха млади и …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *