Общински съвет Карлово прие отчета на болницата за 2022-ра година

Прие се и отчета на медицинския център 

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание в зала „Васил Караиванов. На него бяха разгледани и одобрени Годишните финансови отчети за 2022-ра година на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център I“ ЕООД и Общински стол ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Бяха приети още докладните записки за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Карлово през миналага година. Общинският съвет определи председателят на постоянната комисия „Образование, култура, вероизповедания и наименования“ – Дарина Стеева да бъде представителят на ОбС Карлово в комисията по определяне носителя на Националната награда за чистотата на българския език „Д-р Иван Богоров“. На проведеното заседание съветниците взеха решение за актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

Не пропускай

Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем кмета на Войнягово

Той е осъждан два пъти за престъпления от общ характер 31 годишният кмет на Войнягово …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *