Извънредни новини

Община Карлово разкрива нова социална услуга за възрастните хора

Решението бе взето на редовната сесия на Общинския съвет

 

24-часова грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст е новата социална услуга, която ще разкрие Община Карлово. Това става възможно, след като Общинският съвет гласува  предложението на кмета д-р Емил Кабаиванов. 

„Във връзка с изготвен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и направено предложение до Агенция за социално подпомагане за планиране на нови социални услуги с цел включването им в Националната карта за социалните услуги, е установена необходимост от разкриване на услугата „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст“. Демографските показатели за Общината показват устойчива тенденция към застаряване на населението и увеличаване броя на възрастните хора. При тях съществуват и се задълбочават редица социални проблеми. Преодоляването им ще се постигне чрез такъв център. „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст“ ще бъде място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът ще може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В него ще се предоставя подкрепа на хора, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“, мотивира предложението си д-р Кабаиванов. За разкриване на центъра местният парламент реши да бъде използвана базата на затвореното преди 30 години училище в карловското село Пролом.

Общинският съвет даде съгласие Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в Карлово да промени статута си – от държавно в общинско училище, считано от датата на влизане в сила на акта за преобразуване на училището. След влизане в сила на този акт Община Карлово да придобие безвъзмездно в собственост управляваните от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ имоти – публична държавна собственост. Решението  беше прието с 20 гласа „за“, 1 „против“ /от групата на БСП/ и 12 „въздържал се“ – от групите на БСП, „Възраждане“, „Ние идваме“ и ВМРО.

Общинският съвет даде възможност кметът на Карлово да предприеме действия за партньорство с ръководството на Тракийския университет в Стара Загора по проектно предложение „Загора, устойчив водорден регион“, подадено по конкурсите на съвместното предприятие „Чист водород“ към рамкова програма „Хоризонт Европа“ на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 г. Проектното предложение е получило одобрение от Европейската комисия, поясни д-р Кабаиванов.

Общинските съветници приеха още Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Общината за финансиране на инициативи и проекти на организации в сферата на младежките дейности, Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. и програма за настоящата година.

Разгледани и гласувани бяха докладни записки, свързани с разпореждане с имоти – общинска собственост.

Не пропускай

Коалиция ГЕРБ-СДС с убедителна победа в Община Карлово

Възраждане е втора политическа сила Коалиция “ГЕРБ-СДС” печели убедително в Община Карлово с 2467 гласа. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *