Община Карлово: До 29-ти февруари собствениците на кучета трябва да ги регистрират 

Домашните любимци трябва да са навършили 4 месеца 

Община Карлово  апелира всички собственици на кучета, които не са регистрирали и декларирали своите домашни любимци, да го направят до 29.02.2024 г. От напомниха, че 
при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в Общината по постоянен адрес.

Необходимо е да се подаде Декларация по образец и да се заплати такса в Общинска администрация – Карлово, или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ, удостоверяващ целта на ползването му.

Таксата е в размер на 12 лева и се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

От заплащане на такса са освободени собствениците на:

– кучета на лица с увреждания;
– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
– кучета, използвани за опитни цели;
– кучета, използвани от Българския червен кръст;
– кастрирани кучета;
– кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
– ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на
Закона за лова и опазване на дивеча;
– кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от
такса, не означава, че сте освободени от задължението да направите
административна регистрация на Вашия любимец, независимо от
породата и целта на отглеждането му.

След подаване на декларация и заплащане на такса в Общинска
администрация Карлово или в кметства и кметски наместничества на
съответното населено място – за притежаване на куче, Вие ще получите

Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче.
Регистрационният талон и ветеринарномедицинският паспорт на Вашето куче
са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън
дома.

Важно е да знаете, че събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.

Не пропускай

Блъснаха жена на пешеходна пътека в района на жп гарата в Карлово

Откарана  е в пловдивска болница Отново блъснат пешеходец в района! Жената е блъсната от джип …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *