Здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар до края на юни

Здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар до края на юни. Ежегодно смяна на личен лекар може да бъде извършена през юни и през декември, припомнят от Националната здравноосигурителна каса на сайта си. 

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи на сайта на Касата.

Смяна на личен лекар може да се направи по всяко време, ако лицето се премести да живее в друг град; ако смени адреса си по лична карта; ако досегашният личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

Желаещите да сменят личния си лекар трябва лично да отидат при новоизбрания лекар, носейки здравната си книжка. Новоизбраният лекар трябва да попълни данните си в нея и да включи пациента в пациентската си листа.

Смяна на лекар може да се направи и онлайн, като е необходимо да се попълни формуляр за смяна – регистрационна форма за постоянен избор. Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис.

Регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар може да се изтегли от сайта на НЗОК.

Не пропускай

Карлово чества най-свидният си син Васил Левски

Редица прояви в чест на Апостола в родния му град Карлово чества 187 години от …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *