Зам.-председателят на Общински съвет Карлово стана член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

 Тя получи покана на Европейската комисия

 По покана на Европейската комисия заместник-председателката на Общински съвет Карлово Анастасия Чолакова стана член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Нейното членство е валидно до края на мандата й като общински съветник. 

Готовността на Анастасия Чолакова да комуникира относно ЕС в своя избирателен район, в привилегирована и тясна връзка с институциите на ЕС, няма да се заплаща допълнително.

Проектът „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ е насочен към изграждането на европейска мрежа от местни представители на изборни длъжности от всички държави членки. Тяхната цел ще е комуникация по въпросите на ЕС по места. Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия отговаря за изпълнението на проекта в рамките на Работната програма за 2021 г. Комисията изпълнява проекта в тясно сътрудничество с Европейския комитет на регионите.

 Стотици представители на изборна длъжност на села, градове, региони и други нива на местното самоуправление също са откликнали на поканата на Европейската комисия да участват в това обединение, което е една стъпка по-близо до създаването на Европейска публична сфера.

Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *