Държавата удължава срока за погасяване на безлихвен заем на Община Сопот

Министерството на финансите удължава срока за погасяване на безлихвения заем на Община Сопот в размер на 800 000 лв до 1.12.2023. Това става ясно от полученото писмо до кмета Деян Дойнов.

В писмото е посочено, че ако до посоченият срок заема не бъде погасен, Общината ще започне да дължи лихва за всеки просрочен ден.

Не пропускай

Д.Дойнов: Входирах докладна записка в Общинския съвет за заем в размер на 300 000 лева подпомагане на регистрираните сдружения по програмата за саниране на жилища

Общинският кмет ще предложи на председателя на местния парламент дебатите да се провеждат в читалището …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *