Извънредни новини

3 фактора са допринесли за бедствието в карловските села според австрийските експерти

Те представиха доклад за оценка на риска в засегнатите от наводнението карловски села

“Събития като наводнението от септември 2022 г. не могат да бъдат предотвратени” – това е едно от заключенията на експертите инж. Феликс Драеснер и инж. Маркус Хайдн от Австрийското дружество за намаляване на рисковете от природни бедствия /ASDRR/. Те представиха в Карлово Предварителен доклад за оценка на риска в засегнатите от наводнението  села Каравелово и Богдан.

Според тях до бедствието са допринесли 3 основни фактора: количеството на валежите, мъртвата дървесина във водосбора и натрупаните материали – отломки, земна маса, различни утаечни материали в коритата на реките.

 „В резултат на проливния дъжд и наситената почва, земята вече не е могла да абсорбира вода и увеличаването на повърхностния отток води до нарастващо оттичане в каналите. Предполага се, че в горните водосбори последователно са възникнали по-малки свлачища. В резултат на това са били изкоренени дървета и се е отделило голямо количество насипен фин почвен материал, който достига до течението на реката. По течението на реката има различни по размер и вид заграждения, които образуват водосбори на реката. Поради високото налягане тези заграждения от трупи са били разрушени и са се отприщили като наводнения”, се посочва в доклада.

Въпреки че бедствие като наводнението от 2 септември не може да бъде предотвратено, експертите смятат, че интегрирано управление на риска може да намали опасността от такива събития и да предпази от щети от по-малки природни бедствия, които ще се случват по-често от сега нататък. Концепцията за това трябва да включва следните функции:

1. Филтърна функция за мъртва и наносна дървесина. Ще са необходими няколко бариери (каскади);

2. Задържаща функция за водния поток с функция за дозиране на наноси (главно пясък);

3. Стабилизираща функция на речното корито и страничните брегове след водосборния басейн (в селата);

4. Управление на мъртвата дървесина (почистване) и инспекция на речните корита (годишно през пролетния сезон).

Докладът беше представен пред кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, областния управител на област Пловдив д-р Ангел Стоев,  представители на местната власт, държавни институции и жители на селата.

Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов благодари на екипа от специалисти за представените данни и проучвания, като подчерта, че не случайно на събитието присъстват представители на заинтересовани държавни институции, защото предотвратяването на бъдещи подобни бедствия е съвместна работа. Той благодари и за личната ангажираност на областния управител д-р Ангел Стоев и вицепремиера Иван Демерджиев за осигуряването на средствата, необходими за възстановяването на пострадалите населени места.

След презентацията българският партньор на австрийското дружество Едуард Енгибаров представи и доклад на проф. д.т.н. Вангел Василев от БАН за причините и начините за предотвратяване на подобни бедствия, изготвен по поръчка на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов.

Не пропускай

Община Хисаря с „Лятна академия“ за деца през юли и август

За десета поредна година в град Хисаря ще стартира Лятна академияза децата на Хисаря Заниманията …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *