Ще бъде извършена дезинсекция на зелените площи в Карлово

В изпълнение на чл.8, ал.2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 8 до 12 юли 2024 година ще бъде извършена дезинсекция против имаго комари на зелените площи на територията на община Карлово с препарат „БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати. 

Третирането ще се извършва в интервала от 22:00 часа до 01:00 часа, съгласно горецитираната Наредба. 

При неблагоприятни метеорологични данни /дъждовно и ветровито време/, дезинсекцията ще продължи в следващ работен ден при подходящи за обработките условия.

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с БИОТЕК ЕК” и отбелязани датата на обработка и карантинният период.

Не пропускай

Тревожна тенденция:Жегата е на път да “изпие” водата от язовирите и реките в Общините Карлово и Сопот

Кметът на Карлово вече изрично забрани използването на водата за поливане Тревожна тенденция в Общините …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *