Училище „Христо Проданов“ ще има нови спортни площадки

Те ще бъдат реализирани по програма на МОН


СУ „Христо Проданов“  Карлово е сред одобрените училища, които ще получат финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката. Ръководството кандидатства с проект за цялостно реновиране и обновление на две външни спортни площадки, писта за бягане и трап за скок на дължина, включително и облагородяване на двора на училището.

 „Общата стойност на спечеления проект е 247 хиляди лева. 

“Положихме с колегите много усилия, тъй като отдавна се опитваме да намерим средства за извършването на този мащабен ремонт. През последните няколко години успяхме да обновим голяма част от сградния фонд. С този проект ние продължава процеса на цялостно обновяване на училището. Имаме амбицията да кандидатстваме отново догодина за ремонт на физкултурния салон”, каза директорът на училището Лука Мачев.

От създаването на учебното заведение през далечната 1985-та година до сега тези съоръжения не са били подложени на основен ремонт и рехабилитация.

Ръководството има за цел ремонтът да се състои през лятото и да приключи преди началото на новата учебна година 2024/2025. 

„Все по-наложително е да се развиват допълнителни спортни занимания в контектста на дигитализиращата се среда, в която живеем. Двигателната активност на учениците и участието им в спортни дейности са пряко свързани със здравословното им състояние“, посочи директорът на училището.  Той подчерта, че провеждането на часове по физическо възпитание и спорт и спортните дейности, заемат важно място в образователния процес. Училището е единственото в Община Карлово, което разполага с модерен вътрешен басейн. Съоръжението често се използва за провеждане на регионални състезания, тъй като е от малкото в областта отговарящи на стандартите и изискванията за този тип спортни прояви. 

Не пропускай

Кметът на Сопот: Водата  да се ползва само за питейно-битови нужди

Със заповед общинският градоначалник Станислав Стоенчен забранява използването на вода за напояване на земеделски участъци, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *