Ускореното развитие на Община Хисаря е основна цел в Мандатната програма на кмета Ива Вълчева

Програмата бе приета на заседание на Общинския съвет

Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинските средства, отговорно отношение към специфичните проблеми на хората във всички населени места в община Хисаря, както и прозрачност и контрол при стопанисването и управлението на общинската собственост са част от основните принципи на управление, залегнали в Мандатната програма на кмета на Община Хисаря Ива Вълчева за периода 2023-2027 година. 

„Програмата е следствие от проведените срещи и дискусии с жителите на селата и града, с общественици,  представителите на учебните и детски заведения, читалищните дейци, местния бизнес, младежки и спортни организации и граждански сдружения. Тя е насочена към подобряване на качеството на живот във всички населени места и ускорено развитие на общината.“, заяви кметът на Община Хисаря Ива Вълчева по време на заседанието на Общинския съвет.

Вълчева посочи, че програмата е  базирана на местните ресурси. Заложените краткосрочни цели са част и от приетият днес бюджет за 2024 година. Сред тях са реконструкция на улици и водопроводни мрежи, проектиране на енергоспестяващи мерки и интелигентно управление на улично осветление на населените места в Община Хисаря,  проектиране на помощно игрище към градски стадион “Крепост”, проектиране за ремонт и подвижно покритие на Летен театър,  проектиране на градски минерален плаж и Общинския пазар. 

В Бюджета за 2024 година са отделени 212 000 лева за културния календар, което е с 40 000 лева повече от 2023, а за спортните клубове разходите са 70 000 лева, което също е с повече от предишни години. 20 000 лева са определени да се разходват на проектен принцип, като със свои идеи за тяхното разпределение ще могат да кандидатстват читалищата в Общината.  Още 20 000 лева са  отделени за подпомагане на даровитите деца. 

Община Хисаря ще вложи средства за създаване на туристически продукт „Хисаря – древна култура, балнеология и спа туризъм в четири сезона“ и за неговото рекламиране. Средства ще се вложат, след проучване на законовите възможности, за възстановяване притегателната сила на тракийските обекти – храмовете в Старосел, Кози грамади и други тракийски могили. 

„Община Хисаря ще изработи интегриран туристически продукт, ще работим за развитието на всички населени места. Създаването на бранд Хисаря ще допринесе за развитие на туризма като водеща индустрия. Тя ще е базирана на специфичните местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности, които има нашата Община.“, категорична бе Ива Вълчева. 

Общата рамка на Бюджет 2024 е 27 026 904 лева. Държавната субсидия е в размер на 12 253 863 лв., общински приходи – 13 404 474 лв., а 1 368 567 лв. са дофинансираните с местни приходи държавни дейности. 

Сред приетите на днешната сесия решения са и участието на Община Хисаря в Националната програма за реализиране на малки местни инициативи в малките населени места на Република България през 2024 г. и приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Хисаря през 2024 г.

Не пропускай

Три проекта в Община Хисаря получават финансиране от „Чиста околна среда”

Проектите ще се реализират в Хисаря, Старо Железаре и  ОБУ „ Христо Ботев“  Красново „Любим зелен …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *