Три проекта в Община Хисаря получават финансиране от „Чиста околна среда”

Проектите ще се реализират в Хисаря, Старо Железаре и  ОБУ „ Христо Ботев“  Красново

„Любим зелен кът  за игри и детски смях“ е наименованието на проекта, по който Община Хисаря ще  облагороди междублоковото пространство на ул. Хан Кубрат в града. Ще бъдат предприети действия за почистване, озеленяване и обновяване на 1,875 дка в района на жилищния комплекс. По план ще бъде изградена и нова детска площадка за игра.  Ще бъдат оформени алеи, цветни и отдих пространства и кътове за отдих.

Облагородяване на централната част на  Старо Железаре е целта на подаденият от кметството проект. По него се предвижда изграждане на  фитнес на открито, нови кътове за отдих, зацветяване на нови пространства и облагородяване на съществуващите  зелени пространства в парка  в центъра на селото.

ОБУ „ Христо Ботев“ Красново ще изградят „Зелена класна стая“ и зона за отдих на открито  в двора на училището, която ще бъде оборудвана с беседки с пейки и маси и допълнителни пейки, черна дъска и морски шах и кошчета за разделно събиране на отпадъци. Проектът ще подпомогне  възпитаване на положително отношение към природата и нейните обитатели и  придобиване на знания, правила на поведение, възпитание за загриженост към състоянието на природата.

Община Хисаря печели  финансиране в оспорваната надпревара  с подадени  рекорден брой предложения – 2 180  от общини, кметства, училища, детски градини и  центрове. Управителният съвет  на  ПУДООС е одобрил  323 проекта от 1 128, подадени от общини и кметства и 150 от подадените  над 500 от училищата. Проектите на общини и кметства се финансират с до 15 000 лева, а тези на училища и детски градини – с до 7500 лева.

Не пропускай

След 50 години на режим на водата: В хисарското село Кръстевич започна изграждане на нов водопровод

И досега хората ходят в съседните населени места, за да си наливат вода за пиене …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *