Ст.Станчев: Разпространяването на невярна информация от Община Карлово уронва авторитета и достойнството на читалището в Куртово

Председателят на читалището изпрати право на отговор

Публикуваме правото на отговор без редакторска намеса:

“Във връзка с разпространяване на информация от страна на  Данка Зидарова- Люртова – зам.-кмет на Община Карлово за липса на дейност на НЧ „Пробуда-1933“  с. Куртово и за липса на финансови документи, която не отговаря на истината, излагаме следните факти:

1.     Всички финансови документи на читалището се осчетоводяват съгласно Закона от счетоводството и ежегодно се изготвя ГФО, който се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията. Счетоводството и изготвянето на годишните финансови документи се извършва от външна счетоводна фирма. Финансовите документи се съхраняват в читалището и в счетоводната фирма. До тях имат достъп всички членове на читалището при поискване.

2.     Читалището извършва както културна, така и библиотечна дейност. Има няколко спечелени проекта за допълване на библиотечния фонд, проект за организиране на фестивал, който беше част от Програмата на Европейска столица на културата, Пловдив 2019.  Всички дейности на читалището се отчитат ежегодно както към Община Карлово, така и към Министерството на културата. Всички доклади за дейността на читалището са качени в Търговския регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. 

Читалищна дейност за 2023 г.

1. Празнуване на Йордановден с ритуала за хвърляне на Богоявленския кръст;

2. Инициатива-поклонение за отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски; 

3. Заговезни с гостуващи състави от Вискяр и Сушица

4. Празнуване на 8 март с децата и родителите;

5. Участие на секретаря в годишната среща на Български фонд за жените, София 26-28 април 2023 г.;

6. Отбелязване на 9 Май – Деня на Европа с местни инициативи с деца и младежи – презентации и викторина ;

7. Празнуване на Лазаровден и Великден.

8.1 юни – детски забавни игри с аниматор.

9. Летни арт занимания с деца 

10. Секретарят на читалището взе участие в международно обучение „Next Stop Coaching”, провело се в Омен, Нидерландия в периода 05-14 юни 2023 г. Проектът е съфинансиран от Програмата „Еразъм +“;

11. Секретарят на читалището взе участие в международен проект „Грижовните мъже в действие“, провел се в гр. Флоренция, Италия, в периода 18-24 юни 2023 г.;

12. Отбелязване на 12 август – Международния ден на младежта – екологина еко кампания в селото;

13. Отбелязваме 1 октомври – деня на възрастните хора – съвместно с Пенсионерски клуб;

14.Читалището като партньор на Сдружение „Млади, активни, креативни“ проведе информационна кампания „Бъди един от нас“ в рамките на кампанията „Time to Movie 2023“ – бяха организирани информационни срещи за младежи 13-14 г., съвместно с карловски училища  и бяха разпространени рекламни материали за възможности по програми на Еразъм+

16. Коледно тържество с участието на ВГ „Карловойс“, музиканти от НЧ „Васил Левски“, гр. Карлово, съставите на читалището и местни деца. Дядо Коледа зарадва децата с подаръци, подсигурени от читалището;

Макар читалището да е без действащ секретар към момента, дейността на читалището продължава през 2024 г. На 27 юни е насрочено Общо събрание на читалището, където ще бъдат приети Годишния финансов отчет за 2023 г. и Доклада за дейността на читалището за 2023 г. По време на събранието ще бъде взето решение за назначаване на секретар на читалището. 

Наред с празнуването на традиционните празници като Йордановден, Лазаровден, Великден, читалището взе участие в Празника на розата, Карлово, като организира благотворителен базар с обредни питки в Бухалов хан, Карлово. Събраните средства в размер на 600 лв. от разпродажбата на питките бяха дарени за лечението на Никол Радуйчева, 15 г., пострадала тежко при пътно-транспортен инцидент на 07.05.2024 г. на път за училище.

Деца от селото се включиха в ателиетата за създаване на устойчива мода по проект „Рециклирам, за да създавам“. Моделите създадени от децата ще бъдат показани в изложба през юли месец.

Член от читалището премина успешно курс за Обучители на възрастни по Медийна грамотност, който беше организиран от Фондация „Глобални библиотеки“ по проект „Information Matters”, финансиран от Програмата „Еразъм +“. След успешно положен изпит и процедура на кандидатстване беше одобрен сред 80 кандидати за обучител и предстоят стартиране на обученията на възрастни в рамките на три месеца за медийна грамотност, киберсигурност и безопасно използване на Интернет. Обученията ще се проведат в читалището.

Провеждат се редовни репетиции на танцов състав, състоящ се от 15 участника. Подготвят се летни занимания с деца, които ще стартират от 1 юли. 

Освен гореспоменатите дейности беше извършен ремонт на читалищния салон който включва изграждане на сцена поставяне на окачен таван и лед осветление ,подмяна на дограмата /прозорците/ и цялостно изкърпване и боядисване на салона 

Закупени бяха 50/петдесет/ броя столове за нуждите на читалищния салон ,закупени бяха туники /носии/ за танцовия състав и певческата група ,която за момента е спряла  с изявите си по чисто физиологични причини /намален състав заради естествения ход на живота/

Считам, че разпространяването на невярна информация от страна на Община Карлово уронва авторитета и достойнството на читалището и членовете му. Провеждането на дейност в читалище, намиращо се в едно от най-малките населени места на Общината, не може да бъде сравнявано с дейността на читалища в големите населени места, но екипа на НЧ „Пробуда-1933“, с. Куртово прави всичко възможно да предлага интересни и интерактивни дейности, за да привлича хората и особено младежите.”

Станимир Станчев, председател на читалището в Куртово

Не пропускай

Блъснаха жена на пешеходна пътека в района на жп гарата в Карлово

Откарана  е в пловдивска болница Отново блъснат пешеходец в района! Жената е блъсната от джип …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *