СУ „Васил Левски“  бе домакин по Национална програма „Иновации в действие“

Тази година иновативно партньорско училище на карловското бе ОУ “Любен Каравелов” Бургас

“Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища-партньори от цялата страна. 


Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Също така да се повишат интересът на учениците към ученето и творческата активност на учениците и педагозите”, посочи за KarlovoPress координаторът по проекта Павлинка Стефанова , която е преподавател по английски език в СУ “Васил Левски”.


Тази година иновативно партньорско училище на СУ “Васил Левски” Карлово  бе ОУ „Любен Каравелов“ Бургас, които заедно с техните партньори ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Сърнево и 3-то ОУ „Димитър Благоев“ Шумен гостуваха на карловци.

Участниците  научиха подробности за иновациите в училищата,  споделиха добър опит и работещи практики както по отношение на обучението, така и по отношение на организационните и административни въпроси. 


В първия ден гостите бяха посрещнати от директора на училището  Мариана Манчева.  След това в STEM центъра на училището, учители по информационни технологии запознаха гостите с иновациите в СУ „Васил Левски“. В представянето се включиха и преподаватели от начален етап с филма „Карлово на длан“ – виртуална разходка и открит урок с 4-ти клас в НМ „Васил Левски“, където  по изключително интересен начин  гостите бяха запознати с живота и делото на
Апостола.

На втория ден гостите присъстваха в учебен час в ГЦОУД, 3. г клас на тема „Подводно приключение с LEGOEDUCATION”, в който учениците се справиха отлично с даденото им предизвикателство и изработиха подводница. Бяха използвани междупредметни връзки между  учебните предмети: човекът и природата, компютърно моделиране и български език. Гостите продължиха към STEM центъра и наблюдаваха интердисциплинарен урок по човекът и природата и въведение в STEM и програмиране в 6-ти  клас напреподавателите Нели Христова, Антония Василева и Ирина Найденова и какъв трябва да бъде здравословния начин на живот, а след това учениците представиха презентации за най-често срещаните заболявания и травми на опорно-двигателния апарат. След това с помощта на Lego Spike Prime и MicroBit предложиха интересни решения за профилактика.

Участниците наблюдаваха и участваха в урок на ГЦОУДЗ 4г клас на Маргарита Тилева. Урокът представи по занимателен начин живота и делото на Христо Ботев. С презентация участниците разгледаха неговия учебник „Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете“.

Сравниха Ботевата и съвременната математика, а за награда имаше и любима викторина от Wordwall. Учениците от гостуващите училища бяха включени и в последния ден на обмена,
когато всички партньори взеха участие в роботилницата на преподавателите Татяна Дечева,  Румяна Куртева, Пенка Иванова и Мина Мишевска. В т.нар. „Роботилници“ ученици и учители сглобяваха, програмираха, решаваха задачи и се забавляваха заедно, включваха работа с Lego Spike Prime, Arduino, Microbit и „Класна стая по математика без тетрадка“.  

Гостите имаха възможност да се разходят и да се запознаят с богатото културно-
историческо наследство на Карлово. 

Мобилността продължи  с посещение на преподаватели от карловското училище  в ОУ „Любен Каравелов“ Бургас, които празнуваха и 95 години патронен празник.


„Част от колегите, които са тук на посещение  са начални учители и иновацията, която видяхме, много ни хареса. Ще го приложим и в нашето училище, защото при нас предстои изграждане на СТЕМ център, който е точно за учениците от 1-ви до 4- ти клас, а по този начин преподаването е много интересно, както за учениците, така и за учителите.“, каза зам.-директорът в начален етап на карловското училище Мария Тодорова при посещението си в Бургас.


Не пропускай

Много емоции и награди на първия кулинарен конкурс “От вкусно, по-вкусно с шеф Манчев” в Хисаря

Заедно с кмета на Общината Ива Вълчева бяха връчени много награди Много ястия бяха представени …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *