Извънредни новини

/СНИМКИ/ Ученици от СУ “Васил Левски” посетиха горски разсадник и залесени площи край Баня

Кампанията бе част от проект, който цели подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания

Кампанията имаше за цел да се популяризират  залесителните мероприятия по проект №BG16M1ОP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент е Южноцентрално държавно предприятие ДП Смолян.

В кампанията участваха ученици от СУ “Васил Левски” Карлово. Те посетиха горски разсадник в Карлово и залесени площи край Баня.

Посланието на кампанията бе “Залесявайки, променяме света”.

“Едно дърво носи живот, красота и надежда. Нека посадим дървета и възстановим горите, за да опазим природата, природните местообитания и да защитим бъдещето на нашата планета. Всяко засадено дърво е стъпка към по-чист въздух, по-устойчиво екосистеми и по-здрава околна среда. Да се обединим и залесяваме, защото нашата съвместна грижа и отговорност могат да променят света. Залесявайки заедно, ще увеличим биологичното разнообразие от растителни и животински видове, ще сътворим по-зелен, по-устойчив и по-добър свят за всички”, обясниха от Южноцентралното държавно предприятие пред учениците.

Не пропускай

Община Хисаря с „Лятна академия“ за деца през юли и август

За десета поредна година в град Хисаря ще стартира Лятна академияза децата на Хисаря Заниманията …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *