РИОСВ  Пловдив започва проверки за изпълнение на предписанията за управление на отпадъците

 Ще се проверяват всички Общини

От началото на следващата седмица екипи наРегионалната инспекция по околната среда и водите започват  проверки по всички населени места в Общините. Те ще проверяват  кметовете как са изпълнили дадените през февруари предписания от директора на екоинспекцията да установят замърсени с отпадъци терени и да организират до края на месец март почистването им.

            Срещу кметовете, които не са предприели мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането, съхраняването, транспортирането и третирането на отпадъци, ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия и ще бъдат наложени санкции.

                 Решителните действия са в подкрепа на националната кампания на Министерството на околната среда и водите под мотото „Да сложим точка на замърсяването“.

Не пропускай

МШ „Карловойс“ отбелязва своя юбилей с концерт и промоция на втори самостоятелен албум „Десет години с гласовете на „Карловойс“

През годините в школата са се обучавали над 300 деца от Карлово и региона До …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *