Извънредни новини

Пръскат срещу плевели по подбалканската жп линия

Собствениците на пчели да предприемат необходимите защитни мерки

В изпълнение на Наредба No 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни дейности, национална компания “Железопътна инфраструктура” уведомява, че ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 метра от  релсите от двете страни, с препарат НАСА ТАФ. 

Поради тази причина ще бъде преустановено пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Препаратът е разрешен за употреба в България с удостоверение за разрешаване
предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита No 0031/5-20.08.2020 г. и с Заповед No- РД 11 – 1854/12.08.2020 г. на Министерството на земеделието и горите.

Активното вещество е 360 г/л глифозат, с партиден No АМ00-А03NHOO7-FFYV.
НАСА ТАФ не е токсичен за пчели!

Пръскането ще бъде извършено по следният график:

– На 13.05.2024 г.- 17.05.2024 г. – междугарие Христо Даново – Сопот – Карлово;
–  На 22.05 2024 г. – 22.05.2024 г. – междугарие Клисура – Христо Даново- Карлово с
приложащите селища –  Розино, Кърнаре и  Клисура;
–  На 27.05.2024 г. – 07.06.2024 г. – междугарие Стряма – Клисура;
–  На 10.06.2024 г. – 21.06.2024 г. – междугарие Антон – Копривщица и прилежащите
населени места към тях.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка,
намираща се в Подрайон „Клисура“.
Общините Карлово, Сопот и Антон са длъжни  уведомят собствениците на пчелини за провеждане на защитните  мероприятия.

Не пропускай

СУ „Васил Левски“  бе домакин по Национална програма „Иновации в действие“

Тази година иновативно партньорско училище на карловското бе ОУ “Любен Каравелов” Бургас “Национална програма „Иновации …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *