Предстои реконструкция на две отделения в карловската болница

В ход е и система за изграждане на система за спешна медицинска помощ

Предстои реконструкция на Хирургично и Неврологично отделения в МБАЛ „Д-р Киро Попов – Карлово“, по който Общината е партньор на Министерство на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Проектът се финансира по линия на инструмента REACT-EU чрез Приоритетна
ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. 

Предвижда се извършване на ремонтни дейности в двете отделения и осигуряване на съвременна здравна инфраструктура. Ще бъде доставено  оборудване на новосъздадените сектори за лечение на пациенти с апарати за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, стандартни болнични легла и легла за интензивна грижа, постелъчен инвентар, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и генератори на мощност.

Реализацията на проекта „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ става възможна след пандемията от COVID-19, когато здравното министерство, съвместно с Общините и лечебните заведения  стартираха
осъществяването на проекти в подкрепа на здравната система, заяви  кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той посочи, че подкрепата включва структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни заболявания, осигуряване на медицинско и болнично оборудване, необходими за тяхното функциониране, подкрепа на центровете за трансфузионна хематология и ограничаване ненужните физически контакти чрез развитие на електронното здравеопазване и внедряване на телемедицина /консултиране с лекар от разстояние чрез свързано с интернет устройство/.

Паралелно с това се изпълнява и проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ на здравното министерство, по който в Карлово ще бъде изграден нов спешен център. Общинският съвет предостави безвъзмездно терен в двора на многопрофилната болница за обособяване на
центъра.

Не пропускай

Ген. Дешков: Воини от Сухопътни войски, Вие отново доказвате себе си!

Командирът на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков благодари на всички военнослужещи “И в тази огнена …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *