Отново искри отляво и отдясно на сесията в Карлово

Този път между общинските съветници Веска Ненчева и Анастасия Чолакова

https://www.youtube.com/live/RLtkgHymLZI?si=-I9lyg2bKZocFxSN

Поводът бе докладната записка относно приемането на отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните  за миналата година. Веска Ненева от БСП каза защо няма да  подкрепи отчета.

“Искам да кажа, че не става въпрос за увеличение на средствата, а затова че трябва да има по-голяма успеваемост по отношение на дейността на комисията, защото противообществените прояви не са свързани само с наркотичните вещества”, каза Ненчева.

Общинският съветник Анастасия Чолакова от коалиция “Обединени за нашата община” обаче веднага контрира Ненчева, че изопачава истината.

“Има протокол на заседанието на постоянната  комисия.Там изрично казахте, че сте за повишване на средствата и по-активна дейност с училищата”, посочи Чолакова.

Преди това кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов  подчерта, че средствата, които се отпускат  за дейността на Местната комисия са делегирани от държавата. По време на дебатите стана ясно, че те са в размер на около 140 000 лева.

В началото на сесията, Кабаиванов отговори на три питания на общинските съветници Дамян Дамянов от БСП, Иван Иванов и Татяна Пелева от ПП ГЕРБ.

В отговор на Дамянов, Кабаиванов каза, че течовете на вода в парка под механата в Карлово са в компетенцията на ВиК и вече се работи по отстраняване на проблема. 

В отговор на Иванов, Кабаиванов посочи, че одобрените за саниране сгради на Общината вече са 17, защото за едната е имало обжалване, а за Карлово това е много, тъй като имало областни градове, които нямат нито една одобрена многофамилна сграда за саниране.

“13 сгради имаме в резервния списък, но от тук нататък дали Министерството на финансите ще успее да убеди Европа за 100 % финансиране незнам. Практиката е да има и съфинансиране, защото собствеността не е на Общината или на държавата. Изпрати ли сме подписката в МРРБ за сградите в резервния списък”, посочи д-р Емил Кабаиванов.

В отговор на Татяна Пелева, Кабаиванов каза, че за да бъде решен проблема с нормалното водоснабдяване в Марино поле и Соколица ще е необходимо да бъде изграден нов водопровод с дължина около 1 км. Въпросът е обсъден с началника на ВиК Пловдив и той трябва да предложи решение за там и за Сушица до края на март.

Местният парламент прие и трудовите възнаграждения на кметовете на кметства.

Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *