Откриха нова спортна площадка в СУ „Васил Левски“ Карлово 

Тя се намира в сградата на начален курс

Община Карлово изгради нова спортна площадка за мини футбол в СУ „Васил Левски“ – Начален курс. Реализацията на обекта е по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища на Министерството на образованието и науката. 

Средствата са отпуснати по програмата, а проектирането и строителният надзор са съфинансирани от бюджета на Община Карлово.

Площадката е разположена южно от основния училищен корпус. Теренът е покрит с изкуствена трева с посипка от кварцов пясък и материали за увеличаване на устойчивостта. Изкуствената трева е положена върху геотекстилна мембрана и основа от трошен камък. По проекта е направено частично ограждане на съоръжението с мрежа с височина 6 метра от север и към съседните имоти. Достъпът от източната страна е свободен, тъй като в тази част площадката граничи с алея, водеща към баскетболно игрище. В северозападния и югозападния край са монтирани пейки за 40 ученици.

“Реализацията на проекта е част от инициатива за разширяване и модернизиране на спортната база в образователните институции, както и за създаване на условия за физическо възпитание и спорт на учениците в редовните часове и в извънкласните дейности”, каза кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. 

Не пропускай

Карловска художничка дари на СУ “Васил Левски” ценен портрет на Апостола

Петра Керкенезова силно се е впечатлила от изявите на учениците Впечатлена от вълнуващите ежегодни прояви …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *