Откриха нова спортна площадка в СУ „Васил Левски“ Карлово 

Тя се намира в сградата на начален курс

Община Карлово изгради нова спортна площадка за мини футбол в СУ „Васил Левски“ – Начален курс. Реализацията на обекта е по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища на Министерството на образованието и науката. 

Средствата са отпуснати по програмата, а проектирането и строителният надзор са съфинансирани от бюджета на Община Карлово.

Площадката е разположена южно от основния училищен корпус. Теренът е покрит с изкуствена трева с посипка от кварцов пясък и материали за увеличаване на устойчивостта. Изкуствената трева е положена върху геотекстилна мембрана и основа от трошен камък. По проекта е направено частично ограждане на съоръжението с мрежа с височина 6 метра от север и към съседните имоти. Достъпът от източната страна е свободен, тъй като в тази част площадката граничи с алея, водеща към баскетболно игрище. В северозападния и югозападния край са монтирани пейки за 40 ученици.

“Реализацията на проекта е част от инициатива за разширяване и модернизиране на спортната база в образователните институции, както и за създаване на условия за физическо възпитание и спорт на учениците в редовните часове и в извънкласните дейности”, каза кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. 

Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *