Одобриха Концепцията за интегрирана териториална инвестиция на Община Карлово

Одобрената Концепция е на стойност 90 милиона лева 

Идейната концепция е по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 на Европейския съюз и цели насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“. В програмата са включени четири съседни Общини в два региона за планиране – Общините Карлово, Хисаря и Брезово в Южен централен регион и Община Троян в Северозападния регион.

В партньорство между тези общини и Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД, Фондация „Смокиня“ и Сдружение „Бизнес Асоциация за Развитие на Южен Централен Регион“ ще се реализират много проекти за Община Карлово, сред които за развитие на индустриален парк „Карлово”, проучване, обследване, проектиране и изграждане на снегозащитни съоръжения на участъци от републикански път II-35, енергийна ефективност в обществени сгради,  изграждане на зелена, сигурна и приобщаваща градска инфраструктура в Община Карлово, развитие на спорта в Община Карлово, устойчиво и интегрирано развитие на туризма в Община Карлово и подобряване на достъпа до трудова заетост и активизиране на всички лица, търсещи работа, чрез предоставяне на обучения за подобряване конкурентоспособността на уязвими групи, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

“Песенна палитра” в Карлово посреща  над 250 участници 

Не пропускай

НП “Централен Балкан“ организира посещения в буковите гори на парка

Посещенията са за туроператори, екскурзоводи и учители, преподаващи в Общините През 2017 г. най-съхранените и …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *