Огромен интерес от собствениците на многофамилни жилища в Сопот към докладната за завишаване на средствата за подпомагане

Гражданите останаха отвън по време на заседание на комисиите към ОбС

Общински съвет Сопот прие заема,  който да бъде даден на сдруженията на собствениците на многофамилни сгради за подпомагане в кандидатстването им по процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния фонд, да бъде завишен от 300 на 600 хиляди лева. Това стана по време на заседание на постоянните комисии към ОбС.

Въпреки огромния интерес обаче, хората останаха отвън и не успяха да влезнат, за да присъстват на заседанието поради малкия капацитет на Ритуална зала, където  традиционно се провеждат заседанията на местния парламент.

Председателят на Общинския съвет Нели Пенева отново не уважи желанието на представителите на етажните собствености, докладна записката да бъде разгледана в по-голяма зала с цел присъствие на повече хора. Молба с искане тази докладна да се гледа в по-голяма зала беше изпратил и кмета Деян Дойнов.

Междувременно преди да бъде гласувана докладанта записка председателят на ОбС Нели Пенева и общинския съветвик д-р Пепа Попова съобщиха, че няма да участват в гласуването, защото са в конфликт на интереси. 

“Въздържал се” гласува общинският съветник Марин Бодуров. Останалите съветници подкрепиха исканото завишаване на средствата.

Решение по докладната записка предстои да бъде взето на сесия на местния парламент.

Зам.-кметът Николай Новаков каза, че регистрираните сдружения в Сопот вече са 32. Средствата ще послужат за издаване на технически документи и паспорти на сградите.

Не пропускай

Кметът на Сопот: Водата  да се ползва само за питейно-битови нужди

Със заповед общинският градоначалник Станислав Стоенчен забранява използването на вода за напояване на земеделски участъци, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *