Обява-покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022-ра година

Публичното обсъждане ще се състои на 19 октомври (четвъртък) от 17:30 ч., във фоайето на НЧ „Иван Вазов – 1871“ Сопот

Публичното обсъждане ще се състои при следния дневен ред:

1. Годишен Отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022 г.

Докладва: Вносител – Николай Новаков – ВРИД Кмет на община Сопот.

2. Информация за постъпили становища и предложения по Годишния Oтчет

за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022 г., предоставени в писмен

вид, в деловодството на Общинския съвет до деня на провеждане на публичното

обсъждане.

Докладва: Нели Пенева – Председател на Общински съвет – Сопот.

3. Изказвания, мнения, съображения и предложения по Годишния Отчет за

изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022 г.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022 г. е

публикуван на официалната интернет страница на община Сопот:

www.sopot-municipality.com , в раздел „Общински съвет“, подраздел „Обяви –

Покани – Съобщения“:

http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?ption=com_content&view=article&id=1972%3A-

10102023&catid=88&Itemid=296

Становища и предложения по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на

Община Сопот за 2022 г. могат да се правят по време на публичното обсъждане, както и

да се предоставят в писмен вид, по време на публичното обсъждане или в деловодството

на Общински съвет – Сопот до деня на провеждане на публичното обсъждане.

Каня гражданите на общината, ръководителите на звена и дейности на бюджетна

издръжка, на неправителствени и бизнес организации и на синдикатите да вземат

участие в обсъждането.

Председател на Общински съвет Сопот

Нели Пенева

Не пропускай

Вълна от съпричастност в Подбалкана: И Хлапетата се включват в помощ на Никол Радуйчева

Кутии за дарения ще бъдат поставени в няколко обекти в Общините Карлово и Сопот И …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *