Общински съвет  Хисаря прие план – сметката за битови отпадъци за следващата година

Увеличението е минимално

Промяната в план – сметката  за такса битови отпадъци e с минимално увеличение и се налага поради нуждата от закупуване на нови контейнери за населените места и увеличаването на минималната работна заплата от януари 2024 година, обясни кметът на Хисаря Ива Вълчева. Подкрепа за това решение изказаха кметове на села и граждани, като потвърдиха, че сметосъбирането и сметоизвозването са били най-големите проблеми в Общината. 

След дебат съветниците приеха още изменения и допълнения в наредбите за определянето размера на местните данъци и такси.

Във връзка с отменената поради незаконосъобразност, с Решение от 8.11.2023 година от Върховен административен съд наредба, бе прието решение за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти. Данъкът става еднакъв за всички населени места и е в размер на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Такава е била ставката през 2021 година. 

Местният парламент взе решение да се тегли и кредит  от “Фонд Флаг”  в размер на 1 278 811 лева, от които 354 669 лева са за погасяване на финансова корекция от 5%, наложена от Управляващия орган на ОПРРР 2014-2020 по проекта „Античният град Диоклецианопол – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. Останалата сума е за съфинансирането на проекта. Срокът за погасяване е 12 месеца.  Решението бе взето на заседание на местния парламент в Хисаря.

По време на сесията бе взето и решение за отпускане на безлихвен заем  от 30 000 лева на Медицински център – Хисар за ремонт на покрива на сградата, в която се намира здравното заведение.

Не пропускай

Три проекта в Община Хисаря получават финансиране от „Чиста околна среда”

Проектите ще се реализират в Хисаря, Старо Железаре и  ОБУ „ Христо Ботев“  Красново „Любим зелен …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *