Извънредни новини

Общинският съвет в Карлово наложи мораториум върху продажбата на общински терени в Баня

Решението бе взето по време на заседание на местния парламент

Общински съвет Карлово наложи мораториум върху продажбата на общински имоти отредени за паркове и озеленяване в регулационните граници на  Баня.  Решението бе взето от местния парламент на  сесия, а предложението за мораториума  направи председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров, съгласувано с кмета на Общината д-р Емил Кабаиванов. В мотивите си Тодоров посочи, че за пълноценен спа туризъм  много важно значение има и зелената Еко система на курорта. 

“Не случайно с изграждането на Централна баня, по инициатива на цар Борис III започва насипване на съществуващото тогава блато и оформянето му като парк. Безспорно е доказана връзката между повечето зеленина с по-чист въздух и по-ниски шумове. Задължително условия за един добър спа курорт е и наличието на достатъчен брой места за отдих. Имайки и в предвид неизбежното увеличаване на броя на почиващите в  Баня е необходимо запазване на съществуващата Еко система на града.”, посочи Тодоров. 

Мораториумът има за цел да опровергае злонамерените слухове, че общинското ръководство има намерение да разпродава терени в  Баня и затова се противопоставя на опитите на НИНКН неаргументирано да обяви паркове и улици в града за „недвижимо културно наследство“.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов сесията на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на Мерсия Макдермот. Видната историчка и общественичка, почетен гражданин на Карлово. Тя почина в края на месец март на 96-годишна възраст. Д-р Кабаиванов пое ангажимент на някое следващо заседание на Общинския съвет да предложи на съветниците подходяща улица или парк, които да носят името на Мерсия Макдермот.

Съветниците решиха още, че Общината ще продължи да организира и заплаща превоза на жителите на населените места на територията й до общинския център за периода от 01.05.2023 г. до 30.05.2023 г., както и докато приключат всички процедури по провеждане на конкурс за избор на превозвач. 

Ще бъде закупена и нова специализирана техника, която ще служи за почистване на града и поддръжка на уличното осветление. Предвижда се още подмяната на 5  стари, амортизирани автобусни спирки, както и 15 броя нови афишни колони в града.

Останалите решения приети от Общинския съвет – Карлово, бяха свързани с одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности на Община Карлово и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023-та година.

Не пропускай

Пълна зала посрещна Слави Трифонов в Пловдив

На срещата присъства и кандидата за народен представител Лъчезар Бакърджиев Хора от цялата страна дойдоха …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *