Община Хисаря ще изпълнява проекти за ремонт, реконструкция и благоустрояване за над 14 милиона лева

 Проекти на Община Хисаря за ремонт, водоснабдяване, реконструкция и благоустрояване на улици за над 14 милиона лева са одобрени с приетото от Народно събрание Изменение на  Държавния бюджет за 2024 година.

          Сред проектите са: Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения на улици в кв. „Веригово“ и в кв. „Момина баня“, гр. Хисаря; Реконструкция и благоустройство на ул. „Васил Левски“, гр. Хисаря, в участъка от о.т. 34 до о.т. 237 (от моста при Беш бунар дере до паркинга на стадион „Крепост“); Реконструкция и благоустройство на ул. „Шейново“, гр. Хисаря, в участъка от 197г – 197в – 61а-86 (включва неблагоустроената част от ул. „Шейново“ и алеята покрай парк „Летен театър“); Реконструкция и благоустрояване на ул. от о.т. 122, 121, 120, 119, 118, 81 до о.т. 82, по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря.

   Припомняме, че в средата на март кметът на община Хисаря Ива Вълчева подписа рамкови споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разрешаване на основен проблем за жителите на с. Кръстевич – водоснабдяването. Общата сума за двата проекта, които общината изпълнява е на обща стойност над 5 600 000 лева и са изграждане на нов сондажен кладенец и възстановяване на питейния водопровод, както и подмяна на водопроводните клонове. В град Хисаря стартира и втора част на проекта за Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения. 

          В кратки срокове, при подходящи метеорологични условия, ще стартират и заложените в Бюджета на община Хисаря планове за изкърпване на асфалтови настилки в цялата община и асфалтиране на улици с фрезован асфалт. В момента от община Хисаря извършват почистване на дерета и речни корита по населени места, както и аварийно запълване на дупки и ремонт на пътя Хисаря – Войнягово и пътя за вилно селище Воден камък. Община Хисаря очаква и одобрение на представени пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда проекти по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ за детски площадки и облагородяване на  обществени пространства и зелени площи в населените места. 

Не пропускай

Верижна катастрофа на изхода на Хисаря

Няма пострадали Три леки автомобила са се ударили на изхода на Хисаря за Черничево. За …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *