Община Хисаря реконструира Дома за възрастни хора в Старосел

Община Хисаря стартира реализацията на проект по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ , Компонент „Социално включване“, програма за модернизиране на дългосрочната грижа, съобщиха от пресцентъра на Общината.

   „Възрастните хора се нуждаят качествена грижа, а пълноценният живот, разнообразието от услуги в трябва да отговаря на нуждите и желанията на всички настанени възрастни хора. Затова е и този проект, който предвижда реконструкция и модернизация на „Дом за стари хора“ в с. Старосел. Средствата по него са в размер на 1 396 191 лева и при изпълнението му той ще се приведе в съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора. Освен ремонт и реконструкция на помещенията ще се въведат и  мерки за енергийна ефективност на сградата. Предвидена е доставка и инсталиране на фотоволтаична инсталация за собствени нужди, която ще понижи сметките за електроенергия“, заяви кметът на Общината Ива Вълчева. Според нея основната цел не е само осигуряването на денонощна грижа, но и социална и емоционална подкрепа на възрастните, които живеят в него. 

          В проекта се предвиждат мерки и дейности, целящи подобряване на жизнената среда, чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване и различни възможности за занимания и отдих.  

Не пропускай

В Карлово започва програмата „Вълнуваща ваканция“

Лятната превантивна програма „Вълнуваща ваканция“ се организирана от Община Карлово, Местната комисия за борба срещу …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *