Община Карлово ще реализира два големи проекта

Държавата ги финансира

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов подписа на 16 май
споразумения с министъра на регионалното развитие и благоустройството
Виолета Коритарова за финансиране реализацията на два проекта на
Общината.
“Рехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV 2078 и
водопроводна мрежа в село Марино поле, Община Карлово“ включва основен
ремонт на пътната инфраструктура на част от общински път PDV 2078
/II-64, /Карлово – Баня/ – Марино поле – Ведраре – Горни Домлян, както и
улична мрежа в селата Марино поле и Ведраре.
„Реализацията на проекта ще подобри транспортния достъп за цялото
население на община Карлово като връзка между републиканските пътища ІІ-64
/Пловдив – Карлово/ и IIІ-641. Подобрената свързаност на малките населени
места с общинския център и с републиканската пътна мрежа ще стимулира
разрастването на местния бизнес, ще се подобри достъпът до
производствените мощности и фирмите в индустриалната зона до Ведраре,
които осигуряват около 1500 работници и служители, над 90% от които
ежедневно пътуват от Карлово и други населени места от общината. Ще бъдат
подобрени и експлоатационните качества на пътните настилки.“, поясни д-р
Кабаиванов.
Проектът „Благоустрояване на урегулирани поземлени имоти в кв. 53В в
Карлово“ включва основен ремонт на настилки, оформяне на алейната мрежа и
озеленяването, отводняване и ново осветление, монтиране на детски и спортни
съоръжения за обновяване имота на монумента „Войнишка майка“ и
прилежащото междублоковото пространство. „Реализирането на
инвестиционната инициатива ще подобри значително визията на зоната за
широко обществено ползване и ще доведе до множество различни социални
ползи.“, каза кметът на Карлово. Той допълни, че наличието на финансовата
подкрепа от държавния бюджет предоставя възможност на Община Карлово да
осъществи основната си цел – подобряване на градската среда и
микроклимата. След подписване на споразуменията министър Коритарова се
обърна към д-р Кабаиванов с думите „Вие сте Общината, която кандидатства
по всички отворени програми и имате най-много проекти. Поздравления за
добрата работа.“.

Не пропускай

Осъдиха Община Сопот! Кметът не предостави публична информация за ремонта на площада

Решението е на Административен съд Пловдив,  окончателно е и не подлежи на обжалване Административен съд …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *