Извънредни новини

Община Карлово ще поиска АДФИ да провери шест читалища в община Карлово

Община Карлово ще поиска Агенцията да държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища. Това ще стане, след като звено „Вътрешен одит“ в местната администрация ревизира читалищата в Иганово, Розино, Куртово, Соколица Клисура и Каравелово, в които са установени различни по вид пропуски и нарушения. Това съобщи на редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30 май, заместник-кметът на Карлово Данка Зидарова-Люртова. Тя е председател на комисията, проверила извършената дейност от читалищата на територията на община Карлово: сключените договори за наем, направените ремонтни дейности и изразходването на субсидията. Заместник-кметът представи подробна информация с констатации и препоръки.

ОбС прие докладите за осъществените читалищни дейности през 2023 г. и за изразходваните от бюджета средства. Одобрени бяха годишните финансови отчети за 2023 г. на „Общински стол“ ЕООД и „Медицински център 1“ ЕООД.

Управителят на „МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД – д-р Обрейко Обрейков, сутринта на 30 май е депозирал оставка. Д-р Обрейков представи пред ОбС финансовия отчет на лечебното заведение, който също бе приет.

ОбС даде съгласие да бъде актуализиран Планът за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 г., като основополагащия документ за развитието на общината в следващите години не подкрепиха четирима общински съветници от БСП и един от „Възраждане“.

Местният парламент избра Анастасия Чолакова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и наименования, за представител на ОбС в комисията по определяне на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“. Веселин Божков – председател на Постоянната комисия по туризъм, спорт и младежки дейности, бе избран за представител на местния законодателен орган в Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

Всички решения, приети на заседанието на ОбС, ще бъдат публикувани в законоустановения срок в официалната интернет страница на Община Карлово.

Не пропускай

Дългогодишният ръководител на ансамбъл “Розова долина” Иван Ранчев навършва достолепните 90 години

Специален поздрави отправиха всички бивши и настоящи танцьори и екипа на НЧ “Васил Левски-1861 г. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *