Община Карлово представи възможностите за кандидатстване за саниране на жилищни сгради 

Баха представени кои сгради са допустими за саниране

Възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради представиха  кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, заместник-кметът Данка Люртова и началникът на отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“ Красен Краев.

Пред управители на етажната собственост бе съобщено, че условията за саниране са променени. 

„Вече имаме по-голяма яснота, известни са лимитираните и референтни стойности. Финансирането ще е по Плана за възстановяване и устойчивост.“, подчерта кметът. Той допълни, че за Община Карлово са определени 30 милиона лева за цялото саниране, но ако в посочените срокове са одобрени проекти за по-малка сума, останалите средства ще се разпределят между други български Общини.

Красен Краев поясни, че Управляващ орган на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” е Дирекция ,,Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а финансирането – от Механизма за възстановяване и устойчивост. Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на Общината, където се намира сградата, стана ясно на срещата.

Бенефициент и водещ партньор е Община Карлово в партньорство със Сдруженията на собствениците – краен получател на финансовата помощ.

Допустими за саниране по новия механизъм са:

–        сгради, предназначени за постоянно обитаване, в които най-малко 60% от разгънатата им застроена площ се заема от жилища;

–        сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четирии принадлежат на повече от един собственик;

–        сгради, проектирани преди 26.04.1999 година;

–        блокове, в които общото събрание е взело решение за кандидатстване по процедурата с мнозинство, не по-малко от 67% от идеалните части от цялата сграда.

    Допустимо е подаване на едно проектно предложение за една сграда или блок-секция.

Минималният размер на средствата  за една многофамилна жилищна сграда е 50 000 лв., а максималният – 9 500 000 лева.  В настоящия първи етап не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата, т.е. санирането е напълно безплатно за хората. Срокът за кандидатстване по процедурата е до 17:00 часа на 31.05.2023 г.

Сдруженията на собственици, кандидатствали по приключилата вече Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимствопри кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи. Сгради, одобрени за финансиране по Националната програма, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие ЕАД.

    Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по процедура. Услугата се възлага от Сдружението на собствениците.

     Всички подробности за допустимите и недопустими за финансиране основни и съпътстващи дейности, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на официалната Интернет страница на Община Карлово www.karlovo.bghttps://www.karlovo.bg/section-167-content.html

За контакти: Красен Краев – тел.0335 /54-551; еmail: [email protected].

Не пропускай

Щетите в Карлово: 100 декара овес, 10 декара фураж сено, 6 декара розови насаждения и  9 декара овощна градина

Трите големи пожара в Пловдивско вече са овладяни. Щетите в Карлово: 100 декара овес, 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *