Областният управител назначи и. д. кметове на Община Сопот и  Анево

Марин Бодорув и.д кмет на Сопот, а Нонка Талева на Анево

Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев назначи временно изпълняващи длъжността кмет на две населени места. Той връчи лично заповедите на Марин Бодуров и Нонка Талева, които ще управляват съответно Община Сопот и Анево до полагането на клетва от новоизбрания кмет на населените места.

Причината е, че настоящите кметове са кандидати в предизборната кампания, а Общинският съвет не е назначил техни заместници. 

Според  чл. 42 на ЗМСМА, когато кмет на Община, район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове в 7-дневен срок преди края на мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността. Ако това не се случи, в. и. д. кметовете се назначават от областния управител.

„Законът е уредил и този въпрос, така че да се осигури непрекъснатата работа на администрацията и да бъде защитен обществения интерес“, обясни д-р Зюмбилев. Той подчерта, че основната задача на временните кметове е да осигурят нормалното протичане изборния процес в своите населени места и им пожела успешна и ползотворна работа.

Временно изпълняващите длъжността кметове встъпват в правомощията си от края на мандата, считано от 27 октомври  съгласно получени разяснения от Централната избирателна комисия, изпратени на вниманието на всички кметове, председатели на общински съвети и областни управители.

Не пропускай

ВМЗ Сопот с впечатляващо представяне на изложение ХЕМУС

Държавното предприятие представи богата гама от своята продукция За пореден път “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *