Н. Пенева с право на отговор относно изявление на зам.-кмета за ул.”8-ми март” Сопот

Поредно обвинение на зам.-кмета срещу Общинския съвет

Публикуваме без редакторска намеса:

“Относно: Право на отговор във връзка с изявление на Зам.-кмета на Община Сопот, публикувано на 28.06.2023 г.

УВАЖАЕМА МЕДИЯ,

Във връзка с изявление на г-н Николай Новаков, Зам.-кмет на Община Сопот, публикувано от Вашата медия на 28.06.2023 г., със заглавие: „За Общински съвет Сопот улица „8-ми март“ се оказа по-малко важна от нотариална покана“ се възползвам се от правото на отговор, в качеството ми на Председател на ОбС – Сопот, по повод твърденията на г-н Новаков, който директно атакува работата на Общински съвет – Сопот и конкретно моята, като лице, което свиква заседанията на Общинския съвет.

Най-отговорно заявявам, че това е поредното, лишено от състав обвинение на Зам.-кмета на Община Сопот, че Общински съвет – Сопот забавя работата на Общинска администрация и искам да информирам обществеността за следното: Общинският съвет – Сопот се ръководи от Законите на Република България и работи при спазване на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация“ (Правилника), в който изрично е записано, в чл. 56, ал. 2, че той провежда редовните си заседания (сесии), на които се произнася с решения, в последния вторник на месеца. Този факт е добре известен на всички в Администрацията, защото Правилника урежда взаимодействието между Общинска администрация и Общинския съвет. Отделно от това, преди Докладната записка да влезе в дневния ред, трябва да бъде спазена процедурата по нейното разглеждане – свиква се заседание на Постоянната комисия, в чиито ресор е докладната, което се обявява най-малко 48 часа, преди заседанието. След което, Председателят на Комисията в тридневен срок следва да внесе в Деловодството на ОбС писменото Становище на Комисията. След като по дадена ДЗ има внесено Становище, Председателят на ОбС може да я включи в Дневния ред на заседанието. Поканата с проекта за дневния ред се разгласява на всички заинтересовани лица и на обществеността 48 часа, преди началото на заседанието. От изложеното по-горе следва, че най-краткия срок, в който може да се произнесе Общинския съвет по дадена Докладна и то при положение, че Становището е внесено в срок, е 7 дни.

             Относно конкретния случай искам да обърна внимание на няколко неща и моля да си зададете следните въпроси:

1. Заявлението от живущите на ул. „Осми март“ е от м. август 2022 г., както Кмета сам казва в Докладна записка №ДЗ-386 от 23.06.2023 г. http://www.sopot-municipality.com/joomla/images/stories/obsavet/Dokladni_zapiski/2023/dz_386_23.06.2023.pdf

Защо Кметът внася въпросното предложение едва на 23.06.2023 г., при положение, че заявлението от гражданите е от м. август 2022 г. и след като Министъра на финансите, независимо, че няма приет Държавен бюджет, с писмо ФО-1 от 20.01.2023 г. е дал указания, че Общинския съвет по предложение на Кмета, може да одобри извършването на капиталови разходи.

2. Докладната записка за ул. „Осми март“ е внесена в Общински – Сопот в деня, в който вече е обявен Дневния ред за редовното заседание.

Защо Кметът, както и неговите служители не подготвиха Докладната записка навреме, за да я внесат, съобразно Правилника, знаейки, че предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде проведена в последния вторник на месеца (27.06.2023 г.) и че процедурно са необходими най-малко 9 дни, за да влезе тя в Дневния ред за сесията, а се придава лъжлив привкус на спешност.

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ СМЕЛОСТТА ДА ПРОЗРАТ ПОРЕДНАТА МАНИПУЛАЦИЯ!

С уважение,

НЕЛИ ПЕНЕВА Председател на Общински съвет – Сопот”

Не пропускай

61-годишен пешеходец бе блъснат в Сопот

Той е настанен в болница заради контузия на крака  61-годишният мъж от Сопот пресякъл неправилно …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *