Новоизбраните кметове в Община Карлово проведоха първа работна среща с общинското ръководство

Беше представен проекта за бюджет 2024

По време на срещата бе представен проекта за бюджет на Общината за 2024 г., в чието разработване не са предвидени увеличения на стандартите спрямо 2023 година. 

И през следващата 2024 г., за втора поредна година, няма да има промяна в данък „Сгради“ и такса „Битови отпадъци“, стана ясно още. 

Кметът Емил Кабаиванов припомни на всички кметове на населени места, че към този момент петима от тях са преминали на самостоятелен бюджет и всеки, който желае, може от следващата година да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Заместник-кметът Николай Цветков запозна присъстващите с Оперативния план за поддържане на общинските пътища и улична пътна мрежа на населените места в Общината през есенно-зимния сезон 2023/2024. 

Община Карлово организира и извършва зимно поддържане на около 370 км общинска пътна мрежа с обособени 4 опорни пункта и участъци за снегопочистване:

–        пункт Карлово с маршрути за почистване Карлово – кв. Сушица – с. Дъбене – с. Войнягово – гр. Баня – с. Климент – с. Каравелово – с. Богдан – с. Московец /до разклона на с. Анево на главен път I-6 София – Бургас/ – с. Пролом – с. Бегунци – с. Ведраре – с. Марино поле – с. Соколица /до разклона за Карлово пътI–64 Карлово – Пловдив/; уличната мрежа на град Карлово;

–        пункт Клисура с маршрути за почистване от разклона на главен път I – 6 София – Бургас до Клисура и уличната мрежа на гр. Клисура;

–        пункт Розино с маршрути за почистване Розино – с. Слатина – с. Столетово – с. Кърнаре – с. Христо Даново – с. Иганово – с. Певците;

–        пункт Калофер с маршрути за почистване от разклона на главен път I – 6 София – Бургас до жп гара Калофер, уличната мрежа на града, с. Васил Левски през главен път I – 6 София – Бургас до жп гара Ботев – с. Куртово – с. Горни Домлян – с. Домлян – с. Мраченик. Почистването на участъците е групирано в две направления:  общинска пътна мрежа и главни улици; приоритетни улици в населените места /улиците, водещи до училища, детски градини, болница, лекарски кабинети и др./, поясни заместник-кметът.

Необходимо е да бъдат изготвени културните календари на кметствата с уточняване на събитие-акцент и от какво значение е то /местно, национално или международно/, съобщи Петя Найденова – началник на отдел „Образование и култура“. Тя препоръча, в сътрудничество с читалищата, кметовете да заявят участие в общинските културни прояви. За създаване регистър на видовете паметници в Общината е необходимо кметовете да предоставят информация за състоянието на войнишките паметници, паметни плочи на опълченци, както и актуални данни за изграждане на музеи, изложбени зали и туристически атракции от местно значение.

По отношение на образователната структура заместник-кметът Антон Минев подчерта, че Община Карлово има изградена социална политика, насочена към запазване на детските градини и училища в населените места.

Община Карлово е на финалния етап от изпълнението на проект „Подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване на активното включване на общността и създаване на МИГ Карлово за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие /ВОМР/”, в изпълнение на Административен договор  № РД 50-122/06.04.2023. На 11 декември ще се проведе събрание за учредяване Местна инициативна група /МИГ/ – Карлово.  Тя се състои от представители на местния бизнес, местни неправителствени организации и граждани и публични органи, като никоя една от групите не може да има превес над останалите, което гарантира прозрачност и равнопоставеност. Целта е управлението и функционирането на МИГ да е публично и справедливо, близо до хората и техните нужди. Същия ден ще бъде представен и проект на Стратегията за ВОМР с подробно разяснение на мерките, които са включени в нея с общ бюджет около 9 млн лева за периода 2023-2027. 

След защита на Стратегията за местно развитие, новосъздаденото сдружение МИГ – Карлово ще даде възможност за кандидатстване с проектни предложения на юридически лица, извършващи търговска дейност; неправителствени организации /спортни клубове, читалища и др./ и земеделски производители. 

Венета Атанасова – координатор на проекта, запозна кметовете на населени места с хода на дейностите и възможностите за кандидатстване.

Не пропускай

Арестуваха кмета на с. Войнягово – продал камината на пенсионерския клуб

Това не е първият арест на градоначалника Кметът на карловското село Войнягово Тодор Танковски е …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *