НЧ “Иван Вазов” Сопот избра  ново Настоятелство за тригодишен мандат

Антонина Цочева бе преизбрана за председател на читалището

На редовното отчетно-изборно събрание на НЧ „Иван Вазов“- Сопот  присъстваха 70 от членовете на Читалището. Ръководството на културната институция представи отчетен доклад за дейността и финансите  на организацията, които бяха единодушно приети. След това се пристъпи към избор на нови членове на Настоятелството и Проверителната комисия.

 Кметът на Община Сопот Деян Дойнов предложи в Настоятелството да влязат Антонина Цочева, Диана Кушева, Анелия Бочева, Иванка Вълева, Милена Русева, Евгени Димов и Георги Белчев. 

Евгени Димов направи предложение в Настоятелството да бъде включен и Станислав Стоенчев. 

Антонина Цочева и Диана Кушева бяха избрани с максимум гласове, Анелия Бочева получи един глас против – този на председателя на Общински съвет Сопот Нели Пенева. 

Най-малко гласове получи Станислав Стоенчев – 17 на брой, с което остана извън новото Настоятелство. За председател на Читалището бе преизбрана  Антонина Цочева.

Доайенът на Мъжката вокална група и виден сопотски учител Николай Василев поздрави новото ръководство и пожела добрата работа в Читалището да продължи, както досега. Той даде препоръки за по-голяма симбиоза между Настоятелството и комисията по култура в Общински съвет-Сопот. Докато течеше изказването на Василев, председателят на комисията по култура Станислав Стоенчев и председателят на Общински съвет-Сопот  Нели Пенева демонстративно напуснаха залата.

Заместник-кметът на Общината инж. Николай Новаков обясни, че точно председателя на комисията по култура  Стоенчев е гласувал против ремонта на Читалището и вече повече от 20 дни новата докладна записка за продължаването на ремонтните дейности не намира място в дневния ред на Общински съвет-Сопот. 

Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *