Извънредни новини

НСОРБ ще подпише споразумение с МРРБ за дофинансиране на инвестиционни проекти

В  срещата участва и кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов 

Кметът на Община Карлово, който е  и член на Управителния съвет на

Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ д-р

Емил Кабаиванов участва в работна среща с министъра на регионалното

развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Кабаиванов и неговите колеги от НСОРБ обсъдиха с министър Цеков подписването на споразуменията между МРРБ и Общините за дофинансиране на инвестиционни проекти. Андрей Цеков потвърди ангажимента на министерството да дофинансира общинските

проекти, които се изпълняват със средства от бюджета на ведомството.

Общините, изпълняващи обекти за подобряване на общинската пътна и улична мрежа и ВиК обекти, вече са получили писма от МРРБ да предоставят информация и документи за напредъка по строително-ремонтните дейности. В писмото е обърнато внимание, че данните трябва да обхващат и необходимите средства, на база сключени договори и реално изпълнени СМР, както и график за цялостното изпълнение на обектите. Това поясни след срещата д-р Кабаиванов и уточни, че подписването на споразуменията ще започне през  септември. 

Според кмета на Карлово амбицията на местната власт е всички проекти, в които няма драстични забавяния, да бъдат финансирани. От строителното ведомство увериха, че във връзка с интензивния строителен сезон, дори преди сключване на споразумението за доплащане, Общините могат да приемат изпълнените дейности, дори те да надхвърлят 50% от общия обем по проекта.

МРРБ има концептуална рамка за създаването на Фонд за общински

инвестиции, който се планира да заработи с държавни средства през бюджета

на регионалното министерство още следващата година, съобщи още Андрей

Цеков. По предварителни разчети допълнителните средства, които ще бъдат

насочени към Общините, ще бъдат около 500 млн. лева. До Общините ще бъдат изпратени анкетни карти, в които те да посочат конкретните планирани инвестиции, каква част от инвестиционните дейности се предвижда да бъдат реализирани в рамките на 2024 г. и какъв обем – в следващи периоди.

Д-р Кабаиванов коментира, че Общините ще имат възможност да приоритизират инвестициите по своя преценка и в зависимост от степента на готовност за стартиране. Това ще даде възможност както за по-добро разпределение на ресурса, необходим за подпомагане на публичните инфраструктурни инвестиции в Общините, така и за общ поглед върху средносрочните приоритети на местната власт и съответно ще облекчи

процеса на планиране на средства за Фонда.

В рамките на диалога между НСОРБ и МРРБ, екипът на сдружението подготвя конкретни виждания за обхвата и функционирането на Фонда за общински инвестиции. Предложенията ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на УС на НСОРБ на 12 септември, след което, в рамките на работни срещи с екипа на МРРБ, ще бъдат обсъждани конкретните параметри, които да бъдат представени на министъра на финансите и внесени в Министерския съвет, обобщи кметът на Карлово.

Не пропускай

Безплатни изследвания на пушачи ще се проведат в Пловдив

Безплатни изследвания на дишането при пушачи и бивши пушачи ще сепроведат в Пловдив през м. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *