Министерство на околната среда и водите обяви четири вековни дървета
в община Карлово за защитени

По инициатива на община Карлово и предложение на кметство Бегунци, министърът на околната среда и водите обяви със заповед четири вековни дървета за защитени. Дърветата са от вида благун (Quercus frainetto), на възраст 110 години и се намират в землището на с. Бегунци. Характеризират се с красива корона и забележителни форми и размери. Дърветата ще бъдат вписани в регистрите на Закона за биологичното разнообразие, а попадайки под закрила на закона се забранява тяхното изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и други действия. Община Карлово продължава да полага грижи за опазване на природата
и биологичното разнообразие намиращо се на нейна територия. Вековните дървета в Бегунци ще бъдат обозначени с табела, каквото е изискването на закона.

Не пропускай

8 годишният Дорин Дашинов от Карлово спечели сребърен медал на  Акватлон  в Бургас

Той успя да се пребори с по-големите от него Състезателят на “Триатлет” Дорин Дашинов спечели …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *