Концепцията на Община Карлово за интегрирана териториална
инвестиция е класирана на пето място в Южен централен район

Концепцията на Община Карлово за интегрирана териториална
инвестиция е класирана на пето място в Южен централен район /ЮЦР/ за
планиране, стана ясно от проведеното на 28 май заседание на Регионалния
съвет за развитие /РСР/.
„Основните теми в дневния ред на заседанието бяха обсъждане на
извършената оценка на административното съответствие и допустимостта на
депозираните Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ за
ЮЦР, приоритизацията им от Звеното за предварителен подбор и проведените
публични обсъждания. Общо 37 са депозираните КИТИ за ЮЦР, като от тях 33,
включително и тази на община Карлово, успешно преминават на етапа на
приоритизация. След окончателната приоритизация на КИТИ, която се
формира по формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и
широкия състав на РСР, Съветът одобри Обща програмна концепция за
приноса на фондовете на ЕС към Интегрираната териториална стратегия за
развитие на Южен централен район. Община Карлово е водеща с изработената
от експерти в администрацията Концепция, класирана на пето място.“, поясни
след заседанието кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов.
Той участва във форума в Пловдив, по време на който за председател на
РСР в следващите 4 години бе избран Станислав Дечев, кмет на Хасково, а за
негов заместник – Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали.

Не пропускай

Представители на Младежки център в Карлово впечатлени от възможностите за спорт в малкото хърватско градче Ярмина

Те проведоха  работна среща по „Еразъм+“  Посрещнати в кметството на града, участниците представиха проекта и …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *