Кметът на Хисаря с важна информация за издаване на картите за безплатен пътнически превоз

Информацията се отнася за децата до 14 навършени години

Във връзка с издаване на картите за безплатен пътнически превоз на деца до 14 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната, Община Хисаря уведомява следното:

1.  Картата на деца до навършване на 7 години е персонална без снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

2.  Картата на деца от 7 до 14 навършени години е персонална със снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

3.      Картите по т. 2 и т. 3 се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

За издаване на картите, родител/настойник следва да се подаде заявление  в Общинска администрация Хисаря, в Центъра за административно обслужване. 

За повече информация: 0337/6 21 80, вътрешен -106.

Не пропускай

ГЕРБ-СДС спечели изборите в Община Хисаря

Възраждане е втора политическа сила И в Община Хисаря за коалиция ГЕРБ-СДС са гласували най-много …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *