Кметът на Сопот още не е отговорил на гражданите за ремонта на площада

Вече втора седмица местната власт не дава отговор на въпросите

“Вече втора седмица кметът на Сопот Станислав Стоенчев не ни е предоставил документация и отговор на поставените от нас въпроси за извършения некачествен ремонт на пл.”Иван Вазов”, каза за KarlovoPress Марин Бодуров, който бе посочен като лице за контакт на проведената миналата седмица среща в зала “Гьока Хаджипетров” по инициатива на граждани.

Той добави, че хората не са очаквали, че след като е извършен ремонта ще има толкова голямо забавяне в отговора на кмета на Общината.

Припомняме, че хората на Сопот поставиха редица въпроси, сред които коя  е фирмата изпълнител на ремонта, коя е надзорната фирма, има ли авторски контрол, с какви документи разполага Общината, какви документи са подписвани, уведомена ли е фирмата за некачественото изпълнение на ремонта.

По време на срещата,  Станислав Стоенчев даде оскъдна информация като каза, че до момента е платен само аванс от 50% по договор, през юни 2023 в размер на около 717 000 лева, уведомена е писмено и устно фирмата изпълнител за нередности по изпълнението, но от там няма реакция и не отговаряли.

Не пропускай

Кметът на Сопот: Водата  да се ползва само за питейно-битови нужди

Със заповед общинският градоначалник Станислав Стоенчен забранява използването на вода за напояване на земеделски участъци, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *