Кметът на Карлово предлага НСОРБ да внесе промяна в законодателството за безконтролното пашуване на животни

Какъв е резултата от проверката на Агенцията по безопасност на храните в Богдан?

След излъчени репортаж по БНТ, в който ви показахме че животни, оставени да пасат без контрол, унищожават реколтата на хората в карловското село Богдан.  Агенцията по безопасност на храните направи проверка на място – във фермата на двамата братя. Ето какъв е резултата.

През годините в Агенцията по безопасност на храните са постъпвали и други сигнали за животни, оставени без контрол в село Богдан и са били съставяни актове. В случая обаче въпросната ферма отговаря на законовите изисквания и няма животни, оставени без контрол. Единственото отчетено нарушение при проверката беше, че липсват ушни марки на част от животните. От агенцията коментираха, че Общинските съвети по места регламентират животновъдната дейност:

Д-р Иван Киряков  -временно изп.длъжността на ОД  на БАБХ Пловдив: “Местната власт определя реда и начина за обема на животновъдната дейност, кактои маршрутите, движението, пасищата , водопоите…”

Кметът на Богдан обаче контрира, че Агенцията по безопасност на храните прехвърля отговорността към местната власт:

Христо Иванов – кмет на Богдан: ” Много е трудно когато имаш 10 животновъда в населеното място да тичаш след животните на всичките, т.е ние по цял ден трябва да бъдем пастири”.

Според земеделски производители проблемът все повече се задълбочава не само в Богдан, но и в цяла България. Само в Община Карлово  унищожената продукция вече възлиза на около 100 дка, а нанесените щети надхвърлят 100 000 лева:

Зара Клисурова – земеделски производител и председател на Асоциацията на етерично маслени култури в България: “В 18 дка рози поставен електропастир и вкарани крави на животновъд, 10 дка захарна царевица двукратно унищожена от крави. Не може това безхаберно поведение да продължава и растеневъди да търпят загуби в размер на хиляди левове”.

Затова кметът на Община Карлово предлага Националното сдружение на общините да излезе с общо становище за промяна в законодателството:

д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово: “Ако според наредбата на Общинския съвет имаш право на 2 крави, 2 или 3 прасета и на 10 овце, ти можеш да ги гледаш в чертите на населеното място, извън този брой да не се разрешава разкриването на животновъдни обекти. Нарушители, които повече от веднъж са санкционирани от кмета на кметството или на Общината да не получават за няколко годишен период  субсидии за животните, които гледат…”

Потърпевшите от подбалканските села възнамеряват да представят исканията си пред министъра на земеделието и храните. 

Не пропускай

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията за увреждане на чуждо имущество. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *