Извънредни новини

Кметът на Карлово взе участие в заседание на УС на НСОРБ

4-ри точки бяха включени в дневния ред

Кметът на  Карлово д-р Емил Кабаиванов взе участие на заседание на УС на НСОРБ в София. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на покойния Патриарх Неофит. 

В дневния ред бяха включени предложения на НСОРБ за разширяване на правомощията на местните власти за разпореждане с остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в т.ч. чрез ревизия/отмяна на ограниченията, наложени със ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) от 04.12.2020 г, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Втора точка становище на НСОРБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) относно реда за разпределение на пасища и мери, сигн. №49-454-01-29, внесен от Десислава Танева и група народни представители.

Имаше предложения на НСОРБ за подобряване управлението и контрола на средствата от европейските фондове (във връзка с предстояща среща с ресорната Парламентарна комисия).

Последна точка от дневния ред подкрепа от НСОРБ за Общините при изпълнение на новите им отговорности по Закона за енергия от възобновяеми източници

Управителният съвет разгледа и институционални въпроси, относно структурирането на постоянните комисии на Сдружението за мандат 2023 – 2027, определяне на представители в Национални съвети, както и структурирането на съставите на международните делегации в новия мандат.

Не пропускай

Голям успех за Анна Видинова от Карлово

Карловката Анна Видинова отново спечели злато на национално състезание по карате Спортистите на Ресми Бобев …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *