Кметове на Общини обсъдиха с министъра на регионалното развитие промени в закона за водоснабдяване и канализация

“Ремонт на ремонта“ или нов закон за ВиК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пое ангажимент да бъде подготвен нов проект на закон за водоснабдяването и канализацията. Той изрази мотивите на ведомството за необходимостта от нова нормативна рамка пред представители на ръководството на НСОРБ и изслуша аргументите на кметовете за недостатъците на публикувания за пореден път за обществено обсъждане проект на Закон, срещу който НСОРБ основателно възразява още от 2020 г.

Министър Шишков призна, че не храни надежди този вариант на проектозакона да бъде внесен в Народното събрание, предвид острите негативни становища, получени от преобладаваща част от заинтересованите страни и отговорните институции и очевидните проблеми, които провокират предложените от ведомството текстове.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова припомни хронологията на всички опити, заложените и в сегашния законопроект текстове, да бъдат прокарани и информира министър Шишков, че представители на общините не са били канени за участие в заседания на формираната работна група, нито са били запознати със заключенията от работата й, макар, че в  публикувания пакет от документи тези факти са пропуснати. 

В мотивите, публикувани заедно със законопроекта за обществено обсъждане, се посочва, че той е „изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като са взети под внимание всички относими коментари и становища, настъпилите промени в отрасъла и нормативната уредба в периода 2020-2022 г.“. Представителите на общините не са били информирани за провеждане на заседания на работната група и  нито веднъж не са били канени за участие (дистанционно или присъствено). От страна на МРРБ единствено е изпратена до НСОРБ Заповед № РД-02-14-891/15.10.2021 г. на министър Виолета Комитова за определяне състава и задачите на работната група. В тази заповед бяха посочени 4 представители на НСОРБ от общините Троян, Петрич, Сандански и екипа на сдружението, които по неизяснени за нас причини бяха лишени от възможността да представят своите коментари и да участват в работата на групата.

„Този законопроект е тежък удар върху местното самоуправление. Той ни лишава от правото да управляваме собствеността си и не на последно място – изземва правомощията на общинските съвети да вземат решения по отношение на управлението на собствеността на общината“, подчерта Донка Михайлова. Тя изрази общата тревога на местната власт, свързана с прокарваните със законопроекта изменения:

·        предпоставеното повишаване цената на водата за потребителите, независимо от ефективността на дружеството и начина на водоснабдяване;

·        неспазването на законовото изискване за извършване на анализ и предварителна оценка на въздействието на предлаганите промени.

Кметовете на общини, които взеха участие в срещата с регионалния министър поставиха категорично следните искания:

·        Законът, в този му вид, да не бъде внасян за разглеждане в Народното събрание;

·        Да бъде направен сериозен анализ на системата на ВиК от гледна точка на интереса на българските граждани и със зачитане правата на българските общините.

·        Да бъде създадена междуведомствена работна група за изработване на нов Закон

Проблемите в сектора на водоснабдяването и канализацията са толкова сериозни, че решаването им не е по силите нито на самите дружества, нито на Асоциациите, нито на общините, нито на държавата самостоятелно, сподели министърът на регионалното развитие и благоустройството. Според него основният мотив на МРРБ да настоява в този момент темата да бъде включена в дневния ред на Парламента е възможността в следващите години за обновяване на инфраструктурата да бъде използван европейски ресурс, като той, категоричен е министърът, няма да бъде достатъчен. Работата на парче досега не решава проблемите в сектора, затова, според него, е необходимо намирането на разумен баланс. „Законът, със сигурност, трябва да бъде направен като философия така, че да може да гарантира и ролята на държавата като държавна политика. Общините няма да могат да се справят сами с тежкия проблем в сектора. Ако без държавата ВиК дружествата или общините трябва да плащат за цялата инфраструктура, която трябва да се ремонтира или изгради отново, цената на водата ще бъде непосилна за гражданите“, сподели по време на срещата министър Шишков и допълни: „Тази яма /водоснабдяването и канализацията/ е по-голяма от темата с пътищата. Просто не говорим за проблема, защото е под земята и не го виждаме“. Той изрази надежда, че има механизми, с които да бъде определена ролята на държавата така, че тя да поеме както своята отговорност, така и да може повече да помага, отколкото да пречи. Да управляваш този сектор, означава да инвестираш в него, но и да търсиш резултати за вложенията, заяви арх. Иван Шишков пред кметовете. Що се отнася до работата на ВиК Холдинга, министърът беше категоричен: „ВиК холдингът не работи, защото е банка – дава кредити на дружествата“.

Кметът на община Панагюрище и член на УС Никола Белишки изтъкна, че каквито и реформи в сектора да бъдат предприемани, те първо трябва да бъдат базирани на задълбочен анализ на реалното състояние както на инфраструктурата, така и на самите ВиК оператори, защото без ясна представа за проблемите както в сектора, така и в действащото законодателство, разпиляно в множество закони и подзаконови актове, трудно може да бъде изградено добре функциониращо управление. Той сподели пред присъстващите за безпрецедентния натиск, на който е подложен като кмет на община със собствен ВиК оператор и призова тези проблеми да не бъдат замитани, защото тяхното разрешаване е част от намирането на изход от кризата във ВиК сектора.

На тиражираните мотиви за настояване „от Брюксел“, с които за пореден път се прави опит да бъдат прокарани законови промени, които само затягат примката за дружествата, гражданите и общините, кметът на Петрич и член на УС на НСОРБ Димитър Бръчков опонира с конкретни данни от обстойно правно проучване, възложено от неговия екип. Консолидирането в сектора не е европейска приумица, а българска идея, за която сега всички се срамуваме и сме принудени да търсим изход, подчерта Бръчков. Той обърна внимание, че аргументът „евросредства“ не бива да бъде подценяван, но и не бива да бъде превръщан в мантра, тъй като значителна част от ресурса, с който държавата би разполагала в новия програмен период, ще бъде насочен за компенсиране на пропилените възможности от втория програмен период, когато бенефициенти на проектите бяха ВиК дружествата. Той изрази категоричната позиция на общините, че трябва да бъде търсен балансиран вариант в управлението на ВиК сектора, а не различни форми на национализация. Димитър Бръчков също изтъкна необходимостта за анализ, който да даде ясна картина в сектора. По негово мнение в консолидираните територии цари пълен хаос, системата за управление е лишена от всякаква оперативност, липсват механизми за контрол, пилеят се ценни средства и огромен природен ресурс. Опитите за принудително включване на всички общини в състава на ВиК асоциациите е порочна практика, защото асоциациите могат да повлекат в бездната на лошото управление всички свои членове. Бръчков настоя за широко обществено обсъждане с привличане на научни специалисти и експерти с доказан практически, а не само административен опит и обърна внимание, че формулата „една област – една асоциация – един оператор – една цена“ е също „родно изобретение“, с което никой няма право да ангажира държавата.

Министър Шишков прие предложението на НСОРБ да бъде формирана работна група, която да започне работа по нов проект на закона за ВиК, така, че регулацията да позволи на системата да работи добре за всички. Освен стабилизирането на ВиК операторите, той насочи вниманието и към необлагодетелстваните от природни ресурси общини, за които ВиК услугите не бива да станат скъпа привилегия. Министърът покани НСОРБ да излъчи необходимия брой участници за включване в работната група, като обърна внимание, че е добре те да представляват общини с различен профил – общини със самостоятелни общински дружества и такива, които са ги влели в Асоциациите, с обновена и амортизирана инфраструктура, с различни източници на ресурс и т.н.

Представителите на НСОРБ в работния формат, който ще анализира обстойно проблемните моменти в проектозакона за ВиК и ще разработи новия проект на закона ще бъдат изпратени на министъра на регионалното развитие и благоустройството в понеделник / 9 януари 2023 г./ и ще бъдат публикувани на сайта на НСОРБ.

На в среща между арх. Шишков и кметовете на Карлово и Троян – д-р Емил Кабаиванов и Донка Михайлова, министърът е информирал, че в момента се проектира основният ремонт на пътния участък от Кърнаре до Троян. През пролетта на настоящата година ще бъде обявена процедура за проектиране на съоръжения, които да предпазват трасето от навявания и преспи с цел пътят да стане проходим целогодишно. 

“При наличието на такъв проект ще стане възможно изграждането на предпазните съоръжения да се реализира с европейски средства”, е посочил още министърът.

Не пропускай

Представители на Младежки център в Карлово впечатлени от възможностите за спорт в малкото хърватско градче Ярмина

Те проведоха  работна среща по „Еразъм+“  Посрещнати в кметството на града, участниците представиха проекта и …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *