Ива Вълчева: Във всяко населено място трябва да има Обществен съвет

Кметът на Хисаря се ангажира със своевременно  и поетапно решаване на проблемите в Старосел

От Старосел започнаха изнесените приемни на кмета на Общината и общинска администрация по населени места. 

Преди разговорите с жителите Ива Вълчева и кмета на Старосел Матея Гудев обходиха и направиха преглед на проблемните за инфраструктурата на населеното място райони. 

Основен проблем, който след това и хората споделиха бе състоянието на дерето и нуждата от почистването му, за което според Вълчева се търси финансиране. 

Сметоизвозването и почистването на селото, проблем, който в последните месеци бе съществен за цялата община, вече се извършва навреме, но все още има нужда от допълнителни контейнери, заявиха староселци. „Започва ударно почистване на селата и Хисаря. До края на март трябва да са почистени всички населени места, подходите, парковете и улиците, да се доставят контейнери за зеления отпадък, така че Компостиращата инсталация да заработи ефективно.“, ангажира се Ива Вълчева. Това, според нея е от първостепенно значение, така че и жителите, и туристите да не преминават през неугледни и занемарени пространства.  

За жителите на известното със своите археологически забележителности село опазването и рекламата на културното наследство е от съществено значение за привличането на туристи.

 „Изпратили сме писмо до Министерство на културата за състоянието на обектите, очакваме експертна комисия. С изключение на Националния археологически резерват Хисаря, който е предаден на Общината, останалите културни ценности на територията ни се стопанисват от държавата, затова ще поискаме Община Хисаря да стопанисва и развива тези обекти.“, каза Вълчева. Тя приветства идеята на местните хора  да се сменят туристическите табели, да се направят нови указателни табла с маршрути, които да  ориентират туристите. 

„В помощ на кмета на селото и на екипа в Община Хисаря ще сте вие – жителите му, като ви призовавам да  обедините своята енергия и да действаме като едно цяло. За целта, във всяко населено място трябва да бъде създаден Обществен съвет, в който да се включат  и жителите на селото, и представителите на бизнеса, за да могат да се обсъждат приоритетните проекти, да се набелязват проблемните въпроси  и те да се представят пред общинска администрация. Вярвам, че в скоро време такива съвети ще има във всяко едно населено място, а началото тук в Старосел вече е поставено.“, обяви намеренията си за непрекъсната връзка с хората Ива Вълчева. 

Общоселските събрания и приемни на кмета и администрацията, съвместно с кметовете на селата, които ще се проведат във всяко населено място и кварталите на Хисаря до края на януари. Началото на приемните ще е 16.00 часа, а  общоселските събрания ще се повеждат от 17.30 часа. Срещите ще бъдат проведени до края на месец януари и на тях  ще се очертаят приоритетните проекти за общината. За град Хисаря графикът ще бъде оповестен до средата на месец януари.

Приемните дни и  общоселските събрания  ще се провеждат по следния график:

10 януари – с.  Красново. Място: Малка зала на читалището. 

15 януари – с.  Беловица. Място: Кметство  

16 януари – с. Черничево. Място:  Кметство  

17 януари – с.  Кръстевич. Място: НЧ „Страхил – 1903 г.”

19 януари – с. Ново Железаре.  Място: Пенсионерски клуб

24 януари – с.  Мало Крушево.  Място: Клуб

25 януари – с. Старо Железаре. Място: Малка зала на читалището. 

30 януари – с.  Паничери.  Място: Кметство 

31 януари – с.  Мътеница.  Място: Кметство

Графикът на приемните и събранията ще бъде оповестяван на страницата на Община Хисаря https://hisarya.bg/  и  в кметствата на селата.

Не пропускай

Арестуваха кмета на с. Войнягово – продал камината на пенсионерския клуб

Това не е първият арест на градоначалника Кметът на карловското село Войнягово Тодор Танковски е …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *