Започна почистване на коритото на Стара река в Карлово

Почистването ще се извършва поетапно

Започна почистване на коритото на Стара река в Карлово от дървесна и храстовидна растителност. Дейностите се извършват съгласно Закона за водите.

Отстраняването на саморасли дървета и храсти става след оглед и определяне на участъците, в които е необходимо да се извърши. Огледът е направен от Междуведомствена комисия, съставена от представители на РИОСВ, Басейнова дирекция и Регионална дирекция по горите – Пловдив, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и еколог от Община Карлово.

Директорът на РИОСВ Пловдив – Ивайло Йотков оповести становище, че дейностите няма да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

„Почистването ще се извършва поетапно. В момента продължава работата южно от Желязков мост, а целият участък обхваща леглото на реката от Арапския мост до ул. „Теофан Райнов“ – околовръстният път на града.“, поясни Николай Цветков – заместник-кмет „Строителство и екология“ в Община Карлово.

Не пропускай

Блъснаха жена на пешеходна пътека в района на жп гарата в Карлово

Откарана  е в пловдивска болница Отново блъснат пешеходец в района! Жената е блъсната от джип …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *