Жителите на улица “Генерал Андреев” в Сопот с апел Общинския съвет да чуе техен проблем

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов се срещнаха със своите съграждани

Дойнов запозна присъстващите с изготвения проект за ремонт на улицата и сподели, че още утре ще входира  докладна записка в  Общинския съвет за капиталов разход. 

Жителите поставиха своите въпроси и изказаха предложения. Кметът заяви, че ако председателят на местния парламент Нели Пенева, председателят на БСП Станислав Стоенчев и групата съветници, поддържащи Веселин Личев, подкрепят неговото предложение до 10 октомври ремонтът на улицата ще е факт.

  Той апелира присъстващите да бъдат активни по време на разглеждането на докладната от Общинския съвет, за да убедят общинските съветници в необходимостта от този ремонт.

Не пропускай

Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем кмета на Войнягово

Той е осъждан два пъти за престъпления от общ характер 31 годишният кмет на Войнягово …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *