Ексклузивно! KarlovoPress предава на живо във фейсбук кои обекти в Баня попадат в програмата  за културно недвижимо наследство

Националният институт за недвижимо културно наследство организира открита среща за
представяне на резултатите от Териториалната програма този петък от 18.00 часа 

Задачата на териториалната програма във всяка Община е да направи оценка на състоянието на недвижимите културни ценности и да идентифицира обекти, които допринасят за облика, историческата и културната памет на населеното място. Проучванията започнаха едновременно в 5 Общини в изпълнение на Закона за културното наследство и с одобрението на министъра на културата на Република България.

Баня е първият град, в който ще бъдат представени резултатите от Териториалната
програма, осъществена от широк кръг специалисти – архитекти, археолози, историци,
изкуствоведи, съобщиха от националния институт.

Целта на програмата е да създаде по-пълен разказ за историята на недвижимото културно наследство, за факторите, процесите и личностите, създали

градоустройствената жизнена среда и идентичността на всяко населено място.

Резултатите от научната работа на института ще помогнат на местните власти и общество да вземат информирани решения за развитието на Общината, както и да откриват нови възможности за икономика с висока добавена културна стойност.

Недвижимото културно наследство е гръбнакът на туризма в държавите по света с богата и древна история като България. Но България губи годишно около 400 обекта, носещи паметта за културата и традициите ни, се посочва до медиите.

Изследователската работа на НИНКН привлича вниманието към това национално богатство и насърчава инвестициите в него, защото то е капитал и ресурс за всяка Община.

Територията на  Баня е обитавана без прекъсване от 8000 г. Обектите, вписани в регистъра на недвижимото културно наследство към момента, са 8. 4 от тях са в аварийно техническо състояние. Веднъж загубено, това културно наследство не може да бъде възстановено и неговият потенциал е унищожен необратимо.

Експертите установиха още 4 обекта, носители на историческата памет на града: 3 сгради от Специализираната болница за рехабилитация, лесопарка „Калето“, павираната улична
мрежа и Царската жп гара, с площада пред нея.

KarlovoPress ще предава на живо срещата във фейсбукстраницата ни! Гледайте от 18.00 часа!

Не пропускай

Лек автомобил се е запалил днес в град Баня

Колата е избухнала в пламъци на улица “Земеделска”. На метри от инцидента се намира посещавана детска площадка. На …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *