Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон посети ВМЗ Сопот

Предприятието подготвя програма, която да разшири продукцията по НАТО стандарт

Предприятието  подготвя инвестиционна програма за модернизиране на производството и разширяване на продукцията по НАТО стандарт.Това стана ясно след като заместник-министърът на икономиката Ирина Щонова и еврокомисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон посетиха ВМЗ в Иганово и Сопот.

 “Намираме се в ключов момент, в който българската военна индустрия има нужда от целева помощ за трансформация и увеличаване продукцията по НАТО-стандарт”, подчерта заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова пред еврокомисаря. 

ВМЗ също подготвя инвестиционна програма, която да помогне на дружеството да разшири производството си по НАТО стандарт. Представена бе и продукцията на 155 мм снаряди, които са изцяло по НАТО стандарт.

 “Говорейки за стратегическата нужда ЕС да е в състояние да гарантира своята отбрана и проучването на възможностите на страните-членки, е много важно да се подчертае ключовото място на България. Ние имаме не само добре развит военно-промишлен комплекс, но и конкурентни държавни предприятия в сектора, които са ключови и се надявам да могат да се възползват от целево европейско финансиране”, каза още Ирина Щонова.

Тя изрази надежда, че с това посещение се дава и ясен сигнал от Комисията, че гледа на българските предприятия като на стратегически за европейската сигурност и ще се разработят конкретни схеми за тяхната подкрепа и насърчаване на растежа им.

 „Предизвикателствата пред съвременната среда за сигурност налагат адаптиране към повишените изисквания и динамичната международна обстановка. Затова Министерството на икономиката и индустрията работи целенасочено за укрепването и модернизирането на българската отбранителна индустрия и в частност на капацитета на ВМЗ“, каза зам.-министър Щонова. 

По думите ѝ сега българските дружества участват активно и се представят успешно както във висококонкурентните международни тръжни процедури на НАТО, така и в актуалните европейски програми с фокус върху отбраната.

 Зам.-министър Щонова подчерта значимостта на сектора за икономиката и коментира, че

„инвестициите в развитие на специфични и индустриални технологии, са начинът за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на българския военно-промишлен комплекс“.

Подобни инвестиции биха могли да се реализират чрез държавно финансиране или чрез създадената на ниво ЕС цялостна „Схема за иновации в отбраната“. Чрез нея ще се стимулират държавите-членки да инвестират в съвместно изграждане на отбранителни способности, съвместно възлагане на обществени поръчки и намаляване на технологичната зависимост на Съюза

Не пропускай

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията за увреждане на чуждо имущество. …

Един коментар

  1. Kopaem, Si GROBA,,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *