Д-р Кабаиванов проверява услугата „Топъл обяд“

Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов извършва планирани проверки за качеството

на предоставяната услуга „Топъл обяд“. Тя се поддържа в последните шест години по спечелен

проект, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане на Европейския социален фонд.


Услугата обслужва 371 потребители от 20 населени места. Целевите групи са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи

и без подкрепа от близките си, както и хора на социално подпомагане, скитащи и бездомни, такива с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване.


Проектът „Топъл обяд в Община Карлово” е част от социалната политика, която Общината развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Целта на проекта e подкрепа на уязвими граждани на общината, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си, и намаляване броя на живеещите в бедност – чрез осигуряване на храна за лицата от целевите групи.


Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *