Извънредни новини

Д-р Кабаиванов: В закона липсва ред за преобразуване на социалните услуги

„Усложнените процедури по трансформиране на действащите социални услуги в съответствие с изискванията на Националната карта на социалните услуги е проблем за общините. В закона липсва ред за тяхното преобразуване. Това обстоятелство буквално се приема от експертите на МТСП и на Агенция „Социално подпомагане“ като задължение на всички общини да извървят дългия път по създаване на нова услуга, предвиден в Закона за социалните услуги.“ Това подчерта д-р Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ пред социалния министър Ивайло Иванов и на неговите заместници Лазар Лазаров и Наталия Ефремова. Те взеха участие в заседание на ръководството на сдружението, провело се на 23 април.

Членовете на Управителния и Контролния съвети обсъдиха с министъра актуални въпроси от социалната сфера, пряко свързани с дейността на Общините.

„Министър Иванов ни увери, че за продължаване на процедурата „Грижа в дома“ до края на годината ща бъде осигурен необходимият финансов ресурс – малко над 40 млн. лева. За удължаване срока на програмата „Топъл обяд“ допълнителните 15 млн. лв. ще дадат възможност за увеличаване на средствата за един храноден от 3.20 на 3.64 лева. Разчетите предвиждат и административни разходи, за да може общините да предоставяме тази подкрепа за нуждаещи се хора.“, поясни д-р Кабаиванов. Той допълни, че с екипа на министър Ивайло Иванов са обсъдени напредъкът по процедурата за извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора, както и подготовката на Националната карта на социалните услуги и предстоящите задачи за развитието на системата от социални услуги.

От 1.01.2025 г. влизат в сила отлаганите досега промени в Закона за местните данъци и такси, свързани с преминаването към нов модел за формиране на такса „Битови отпадъци“ на база подхода „замърсителят плаща“. За да подпомогне общините при въвеждането на новия модел за определяне на таксата, НСОРБ ще формира постоянно действаща експертна група с представители на общините за анализ на възникващите въпроси при прилагането на подзаконовия нормативен акт. Предвидено е и създаване на специализиран софтуер за начисляване на такса „Битови отпадъци“, който ще облекчи подготовката на прогнози за генерирането и състава на отпадъците, стана ясно на заседанието на 23 април.

Членовете на Управителния и Контролния съвети обсъдиха предложението в новия цикъл преговори за съставяне на държавния бюджет да бъде поставен въпросът за предоставяне на възможност за сключване на тристранни споразумения с министъра на финансите в случаите при налагане на финансови корекции за проекти, свързани с публични инвестиции.

Във връзка с извършвания в рамките на Министерството на транспорта и съобщенията цялостен преглед и анализ на Закона за автомобилните превози по отношение тяхната актуалност и необходимост от нормативни промени, УС на НСОРБ обсъди и прие на 23 април становище, публикувано в сайта на сдружението.

Не пропускай

Община Хисаря с „Лятна академия“ за деца през юли и август

За десета поредна година в град Хисаря ще стартира Лятна академияза децата на Хисаря Заниманията …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *